image banner
Thành lập Ban Kiểm soát Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Long An
Lượt xem: 139
Ngày 12/5/2016 vừa qua, Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Long An đã ban hành Quyết định số 03/QĐ-HĐQLQ về việc thành lập Ban Kiểm soát Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Long An.

Theo đó, Ban Kiểm soát Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Long An bao gồm 03 thành viên:

1. Bà Nguyễn Bình Minh, PTP.TCHCSN - Sở Tài chính – Trưởng ban;

2. Ông Hồ Hữu Nhân, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ, Thành viên;

3. Bà Đặng Thị Kiều Oanh, PTP.TCKT - Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh, Thành viên.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Long An thực hiện theo Khoản 3, Điều 8, Chương II, Quyết định số 3276/QĐ-UBND ngày 11/9/2015 của UBND tỉnh Long An ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Long An như sau:

a) Giúp Hội đồng quản lý Quỹ giám sát hoạt dộng của bộ máy điều hành Quỹ. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác định kỳ trình Hội đồng quản lý Quỹ thông qua và tổ chức triển khai thực hiện.

b) Kiểm tra, báo cáo Hội đồng quản lý Quỹ tình hình thực hiện Điều lệ Quỹ và các quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ.

c) Xem xét, trình Hội đồng quản lý Quỹ giải quyết khiếu nại của các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động của Quỹ.

d) Trưởng ban Kiểm soát Quỹ hoặc thành viên Ban kiểm soát Quỹ được tham dự các phiên họp của Hội đồng quản lý Quỹ, phát biểu ý kiến về các nội dung thảo luận nhưng không có quyền biểu quyết.

Ban Kiểm soát Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Long An hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động do Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Long An phê duyệt.

Phòng Kế hoạch – Tài chính

 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1