image banner
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Long An - cơ hội cho các nhà khoa học, doanh nghiệp theo đuổi các công trình nghiên cứu và đầu tư đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ
Lượt xem: 172

Trong những năm qua, hoạt động khoa học và công nghệ đã có nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhiều mô hình nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ, thành tựu khoa học công nghệ đã mang lại hiệu quả cao trong sản xuất và đời sống. Tuy nhiên, việc nhân rộng kết quả nghiên cứu ứng dụng còn chậm, việc hỗ trợ nghiên cứu đổi mới công nghệ, áp dụng và chuyển giao công nghệ tiên tiến, hiện đại trong các doanh nghiệp chưa được đẩy mạnh, việc huy động các nguồn lực từ xã hội cho phát triển KH&CN của tỉnh chưa thực hiện được do nguồn vốn đầu tư cho khoa học và công nghệ vẫn còn nhiều hạn chế, thiếu cơ chế Quỹ chuyên ngành để huy động và thực hiện hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Căn cứ Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020; Nghị quyết số 20-NQ/TU; Chương trình 28-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kết luận của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Long An ngày 30/8/2013; để sẵn sàng triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ khi Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 có hiệu lực từ ngày 01/01/2014; Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành xây dựng Đề án thành lập và tổ chức hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Long An và được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1295/QĐ-UBND ngày 23/4/2014.

Việc thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ là tiền đề tạo điều kiện, cơ hội cho các nhà khoa học theo đuổi các công trình nghiên cứu và doanh nghiệp đầu tư đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ phục vụ yêu cầu sản xuất kinh doanh góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa-hiện đại hóa và hội nhập quốc tế tỉnh nhà.

Trên cơ sở Đề án được phê duyệt, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ khẩn trương tham mưu UBND tỉnh Quyết định thành lập và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy định chế độ quản lý tài chính của Quỹ … tổ chức công bố, đưa Quỹ đi vào hoạt động.

Xem chi tiết ở các file đính kèm:

1295_QD_UBND_23042014.PDF


 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1