image banner
Họp Hội đồng quản lý Quỹ phát triển KH&CN tỉnh Long An lần II/2015
Lượt xem: 121
Ngày 15/6/2015 vừa qua, tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An đã tổ chức phiên họp lần II của Hội đồng quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Long An với sự tham dự của Ông Nguyễn Thanh Nguyên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Chủ tịch Hội đồng và các thành viên của Hội đồng thuộc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường và Quỹ Đầu tư phát triển.

Phiên họp thông qua dự thảo Điều lệ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Long An, dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ, dự thảo Quy chế quản lý tài chính đối với Quỹ được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 03/2015/TT-BKHCN ngày 09 tháng 03 năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ hoàn chỉnh các dự thảo thống nhất với Sở Nội vụ, Sở Tài chính để trình UBND tỉnh, Hội đồng quản lý Quỹ xem xét, phê duyệt, ban hành./.

Phòng Kế hoạch - Tài chính

 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1