image banner
image advertisement
 
image advertisement

image advertisement

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1

Văn bản QPPL

Tổng số: 104
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
41/2023/QĐ-UBND 09/10/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của HĐND tỉnh về quy định mức thu học phí năm học 2023 - 2024 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục thường xuyên chưa tự đảm bảo c
Lượt xem: 18
Tải về 0
19/2023/TT-BKHCN 20/09/2023 Thông tư hướng dẫn một số điều của NĐ 107/2013/NĐ-CP ngày 20/9/2013 của CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại NĐ 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của CP.
Lượt xem: 12
Tải về 0
37/2023/QĐ-UBND 11/08/2023 Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định nội dung chi, mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Long An
Lượt xem: 14
Tải về 0
38/2023/QĐ-UBND 11/08/2023 Về việc Quy định mức chi hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Long An
Lượt xem: 15
Tải về 0
17/2023/TT-BKHCN 09/08/2023 Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành KH&CN, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong tổ chức KH&CN công lập.
Lượt xem: 15
Tải về 0
35/2023/QĐ-UBND 04/08/2023 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 06/9/2019 của UBND tỉnh về việc quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Long An
Lượt xem: 16
Tải về 0
31/2023/QĐ-UBND 03/08/2023 Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuất hoạt động báo in, báo điện tử trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 15
Tải về 0
15/2023/TT-BKHCN 26/07/2023 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2011/TT-BKHCN và Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN.
Lượt xem: 16
Tải về 0
13/2023/NQ-HĐND 12/07/2023 Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Long An
Lượt xem: 13
Tải về 0
09/2023/NQ-HĐND 12/07/2023 Nghị quyết về quy định nội dung chi, mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Long An
Lượt xem: 18
Tải về 0
12345678910...
 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement