image banner
 
image advertisement

image advertisement

 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1
Giới thiệu chung

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LONG AN 
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY OF LONG AN PROVINCE

I. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan

 • - Tiếng Việt: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An
 • - Tiếng Anh: Department Of Science And Technology Of Long An Province

2. Liên hệ

 • - Địa chỉ: Khối nhà Cơ quan 3 – Khu Trung tâm Chính trị Hành chính tỉnh Long An,                           Số 04 Đường Song Hành, Phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An

 •  

 • - Điện thoại: 0272 3826249                         Fax: 0272 3822093
 • - Email: skhcn@longan.gov.vn                  Website: skhcn.longan.gov.vn
 • II. Quyết định số 2335/2003/QĐ.UB ngày 02/7/2003 v/v đổi tên Sở Khoa học - Công nghệ và Môi trường thành Sở Khoa học và Công nghệ

 • 2335_2003_QD_UB doi ten So KHCNMT thanh So KHCN.jpg
 • III. Các văn bản liên quan

 • Căn cứ Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 của UBND tỉnh Long An về việc Q
  uy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An.
 •  

 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement