image banner
Bổ nhiệm Phó Giám đốc Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Long An
Lượt xem: 186
Tại cuộc họp ngày 21/12/2015 của Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Long An, Hội đồng đã thống nhất “Phó Giám đốc Quỹ do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An kiêm nhiệm”.

Và theo quy định của Điều lệ Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Long An, Phó Giám đốc Quỹ do Giám đốc Quỹ đề nghị, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ xem xét, trình Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm.

Trên cơ sở đó, Giám đốc Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Long An đã có văn bản đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ xem xét và bổ nhiệm đối với bà Hồ Thị Diệp Thúy, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ kiêm nhiệm Phó Giám đốc Quỹ.

Được sự thống nhất và trên cơ sở đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ, ngày 6/7/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An đã ban hành Quyết định số 2680/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Long An. Theo đó:

  • Bổ nhiệm Bà Hồ Thị Diệp Thúy, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ kiêm nhiệm Phó Giám đốc Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Long An.
  • Thời gian bổ nhiệm là 05 năm, kể từ ngày 15/7/2016.
    Phó Giám đốc Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Giám đốc Quỹ, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Quỹ và trước pháp luật về những nhiệm vụ được phân công./.
     Phòng Kế hoạch – Tài chính
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1