image banner
Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An
Lượt xem: 106
UBND tỉnh Long An vừa ban hành Quyết định số: 3276/QĐ-UBND và Quyết định số: 3085/QĐ-UBND về việc thành lập Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Long An và điều lệ tổ chức và hoạt động; trụ sở của quỹ đặt tại Sở Khoa học và Công nghệ.
Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Long An là tổ chức tài chính, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận nhằm hỗ trợ triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học, các kết quả nghiên cứu có triển vọng thành sản phẩm có tiềm năng thương mại và thúc đẩy ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ, đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ của sản xuất trên địa bàn tỉnh Long An.

Nguồn vốn ban đầu của Quỹ là 10 tỷ đồng lấy từ ngân sách sự nghiệp khoa học, vốn được bổ sung hằng năm để đảm bảo vốn hoạt động của Quỹ ít nhất bằng mức ban đầu. Ngoài ra, Quỹ còn được huy động vốn từ các nguồn khác như: đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; các khoản thu từ hoạt động của Quỹ…

KTe STao 4.JPG 

Hội thảo Khoa học Công nghệ và sự phát triển Kinh tế sang tạo

Về phương thức hỗ trợ tài chính, Quỹ sẽ tài trợ không hoàn lại toàn phần hoặc một phần cho việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Tài trợ không hoàn lại toàn phần cho việc thực hiện các nhiệm vụ KH&CN đột xuất mới phát sinh có ý nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn; thực hiện nhiệm vụ KH&CN có triển vọng nhưng có tính rủi ro. Tài trợ một phần cho việc thực hiện các đề tài nghiên cứu tạo ra công nghệ mới thuộc những ngành, nghề, lĩnh vực tỉnh ưu tiên, khuyến khích; thực hiện dự án xây dựng quản lý chất lượng của doanh nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế. Quỹ cũng cho vay không tính lãi, cho vay với lãi suất thấp đối với các dự án ứng dụng kết quả nghiên cứu KH&CN, các dự án đổi mới công nghệ, chú trọng đến công nghệ cao, công nghệ sạch, công nghệ tạo các sản phẩm có tính cạnh tranh cao.

Quỹ Phát triển KH&CN được đưa vào hoạt động, là đưa một phương thức mới vào quản lý KH&CN, phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế, xu thế chung của tất cả các nước trên thế giới. Quỹ vào hoạt động tạo ra chuyển biến thật sự trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động KH&CN và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng các nhà khoa học phụng sự đất nước.

Việc thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ là tiền đề tạo điều kiện, cơ hội cho các nhà khoa học theo đuổi các công trình nghiên cứu và doanh nghiệp đầu tư đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ phục vụ yêu cầu sản xuất kinh doanh góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa-hiện đại hóa và hội nhập quốc tế tỉnh nhà.

Trên cơ sở thành lập Quỹ và điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Long An, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ hoàn tất thủ tục tiếp theo để sớm đưa Quỹ đi vào hoạt động.

                                                                                                                                   Thông tin KHCN

 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1