image banner
Triển khai tuyên truyền cài đặt, sử dụng, ứng dụng Long An ID, VNEID và cấp tài khoản định danh điện tử
Lượt xem: 32

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 4617/UBND-VHXH ngày 24/5/2022 về việc tuyên truyền, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên cài đặt, sử dụng ứng dụng Long An ID và văn bản số 4783/UBND-THKSTTHC ngày 30/5/2022 về việc cấp tài khoản định danh điện tử, tích hợp các loại giấy tờ cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện những nội dung sau:

1. Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở thông báo đến tất cả CC VC NLĐ về ứng dụng Long An ID. Tuyên truyền, khuyến khích cài đặt và sử dụng ứng dụng Long An ID để Nền tảng số - Long An ID phát huy hiệu quả, thêm tiện ích hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp trên môi trường số (đính kèm văn bản số 4617/UBND-VHXH và hướng dẫn cài đặt).

2. Để thực hiện nhóm tiện ích "Phục vụ công dân số", lực lượng công an đang triển khai cấp tài khoản định danh điện tử để người dân thực hiện thủ tục hành chính, các giao dịch trên môi trường điện tử. Đề nghị lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai cho CC VC NLĐ cài đặt ứng dụng VNEID và thực hiện đăng ký tài khoản định danh điện tử, tích hợp các loại giấy tờ vào thẻ Căn cước công dân tại Công an cấp huyện nơi đăng ký thường trú hoặc lập danh sách gửi về Phòng Quản lý công nghệ (qua email: nnbuoi@longan.gov.vn) trước ngày 20/6/2022 để tổng hợp đăng ký với Công an tỉnh (đính kèm văn bản số 4783/UBND-THKSTTHC và biểu mẫu đăng ký).

Với các nội dung nêu trên, đề nghị lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện./.

P.QLCN

Ban biên tập
Tin khác
1 2 3 
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1