image banner
Sở Khoa học và Công nghệ chủ động phòng chống dịch bệnh Covid-19
Lượt xem: 601

Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/UBND ngày 01/7/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai ứng dụng Công nghệ số trong công tác phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn tỉnh; Công văn số 6224/UBND-VHXH ngày 01/7/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn tỉnh, Công văn số 6434/UBND-VHXH ngày 07/7/2021 của UBND tỉnh về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới, theo đó áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh.

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp với biến chủng mới, có mức độ lây nhiễm nhanh trong cộng đồng, đặc biệt đang có xu hướng tại một số sơ quan nhà nước việc lây nhiễm liên quan đến các F đã xuất hiện trong đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người lao động.

Để bảo đảm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như sau:

 II.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CHUNG

 1. Mục đích

 Chủ động phòng, chống dịch COVID-19 tại các Phòng, Đơn vị trực thuộc theo các nguyên tắc: ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch, hạn chế thấp nhất số người lây nhiễm và làm tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao công tác điều trị.

2. Yêu cầu

- Xác định nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và thường xuyên. Yêu cầu các Phòng, đơn vị trực thuộc, cán bộ công chức, viên chức và người lao động chấp hành nghiêm chỉnh các chỉ đạo của Ban giám đốc Sở, Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Triển khai các giải pháp hiệu quả với phương châm 4 tại chỗ: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và chủ động phòng tránh; đối phó kịp thời; khắc phục khẩn trương và hiệu quả. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp phòng, đơn vị trực thuộc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

- Giữ mối liên hệ công tác thường xuyên với các đơn vị sở, ngành có liên quan để kịp thời phối hợp, báo cáo và xử lý các tình huống khi dịch bệnh xảy ra.

III. ĐÁNH GIÁ NGUỒN LÂY NHIỄM

- Công chức viên chức và người lao động lây nhiễm từ bên ngoài (cộng đồng nơi cư trú) gây lây lan dịch bệnh trong cơ quan.

- Các cá nhân, tổ chức, đoàn công tác của Trung ương, tỉnh, thành phố từ nơi khác đến công tác làm việc tại Sở KHCN, sau thời gian làm việc mới phát bệnh (bao gồm cả khách đến giao dịch).

- Đoàn công tác của Sở ra khỏi địa phương đến nơi khác hoặc vùng dịch và quay về đơn vị (bao gồm cả lái xe và đội ngũ hỗ trợ di chuyển hàng hoá thiết bị).

IV. PHƯƠNG CHÂM XỬ LÝ

Phát huy sức mạnh tổng hợp của tập thể, các lực lượng Tổ Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19, Đội Tự vệ cơ quan và tổ tự quản cơ quan làm nòng cốt tham gia; "Ngăn chặn tối đa các nguồn lây nhiễm; phát hiện sớm, cách ly các trường hợp nhiễm bệnh, nghi nhiễm bệnh, phối hợp điều tra dịch tễ; khoanh vùng, dập dịch; tiếp tục thực hiện tốt công tác chuyên môn". Thực hiện nghiêm thông điệp "5K" của Bộ Y tế, thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ", phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, các đơn vị có liên quan kịp thời thực hiện phòng, chống dịch bệnh.

V. TÌNH HUỐNG XỬ LÝ

1 Xử lý khi chưa có ca nhiễm

a) Công tác chỉ đạo điều hành:

 - Thành lập Tổ phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, trong đó có các thành phần: Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc và các chuyên viên. Phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên trong Tổ.

- Thông báo kênh liên lạc qua đường dây nóng của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (0913699736) hoặc thông qua đường dây nóng của Sở Y tế (0967921414).

- Phân công và công khai thông tin liên lạc của cán bộ, đơn vị đầu mối phụ trách về công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan (Ông Huỳnh Ngọc Trân - Chánh Văn phòng Sở, Tổ phó trực - SĐT: 0919126906).

- Phân công lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc theo dõi, kiểm tra việc thực hiện phòng, chống dịch Covid 19 của công chức, viên chức và người lao động, phát hiện các trường hợp có liên quan nghi nhiễm hoặc nhiễm bệnh kịp thời báo cáo xử lý.

b) Thông tin truyền thông:

- Tổ chức thông tin, truyền thông về phòng, chống dịch COVID-19 cho cán bộ công chức viên chức và người lao động, thông qua wed Sở, mail, zalo, ... Thực hiện ban hành văn bản quy định về phòng, chống dịch của đơn vị. Thông tin kịp thời, chính xác cho cán bộ công chức viên chức và người lao động để tránh lo lắng không cần thiết.

- Thông tin hướng dẫn cho người lao động thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân và giữ gìn vệ sinh môi trường nơi làm việc, hạn chế tiếp xúc các bề mặt nếu không cần thiết, thực hiện nghiêm các quy định Bộ Y tế và các cơ quan có liên quan trong phòng, chống dịch COVID-19. Tổ chức cho người lao động thực hiện khai báo y tế điện tử (ứng dụng NCOVI hoặc Bluzone), do thân nhiệt theo quy định của Bộ Y tế.

d) Thiết lập cổng bảo vệ kiểm soát dịch bệnh:

- Không cho phép người không có phận sự vào khu vực làm việc. Trong trường hợp cần thiết phải vào khu vực làm việc thì bảo vệ phải ghi lại thông tin cá nhân, kê khai y tế bắt buộc của người vào (khách), người tiếp khách, vị trí tiếp khách, thời gian tiếp khách vào sổ trực ban, không cho phép khách đi vào các khu vực không liên quan.

- Gắn biển "Mã quét QR, Đo nhiệt độ, đeo khẩu trang, rửa tay trước khi vào" đặt ngay cổng ra vào; đo kiểm tra thân nhiệt cho người lao động và đảm bảo khoảng giãn cách tối thiểu tại khu vực cổng ra vào tại thời điểm đầu giờ và khi hết giờ làm việc.

- Các phòng, đơn vị bố trí riêng khu vực để tiếp khách. Khách vào khu vực làm việc phải được đo nhiệt độ, đeo khẩu trang và rửa tay, …

đ) Tổ chức đảm bảo môi trường làm việc làm việc:

- Đảm bảo khoảng cách, giãn cách 2 mét theo quy định. Đối với các cuộc họp, hội nghị, sự kiện, hoạt động tập trung đông người: Ưu tiên hình thức trực tuyến.

- Có cơ chế cho phép người lao động làm việc tại nhà hoặc bố trí luân phiên. Khuyến khích làm việc trực tuyến qua điện thoại, các phần mềm hội thảo trực tuyến, phương tiện truyền thông xã hội khác, E-mail, zalo,…

- Bố trí khu vực rửa tay có nước sạch, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay tại các vị trí trước khi vào làm việc.

- Tăng cường thông khí nơi làm việc bằng cách tăng thông gió, hoặc mở cửa sổ, cửa ra vào, sử dụng quạt. Thường xuyên vệ sinh hệ thống thông gió, quạt, điều hòa.

- Bố trí đủ thùng đựng chất thải có nắp đậy đặt tại các vị trí thuận tiện. Đảm bảo có đủ các trang thiết bị, hóa chất phục vụ công tác vệ sinh, khử khuẩn nơi làm việc.

- Cung cấp và hướng dẫn sử dụng khẩu trang, găng tay, dung dịch sát khuẩn tay tại các khu vực tiếp xúc, giao dịch.

- Tổ chức thực hiện xét nghiệm SARS-CoV2 sàng lọc cho công chức, viên chức cơ quan.

2. Xử lý khi có ca nhiễm

a) Xử lý ban đầu:

- Phối hợp với Sở Y tế, cơ quan địa phương phường 4 để chuyển bệnh nhân (F0) đến cơ sở cách ly, điều trị.

- Phối hợp các đơn vị có liên quan, hỗ trợ điều tra dịch tễ ca bệnh và truy vết F1 nhanh chóng trong 08 giờ vàng để cách ly tập trung ngay F1, tiếp xúc với tiếp xúc gần (F2) thông qua thời gian làm việc ở cơ quan, camera, báo cáo của các phòng đơn vị trực thuộc,... để thực hiện cách ly, xét nghiệm kịp thời, lấy mẫu bệnh phẩm F1; thông báo các mốc dịch tễ của các cơ quan chức năng Sở KHCN phối hợp truy vết F2 và phong tỏa tạm thời ngay cơ quan khi ghi nhận trường hợp F0; các trường hợp F2 cách ly tại gia đình (chờ kết quả xét nghiệm F1).

- Khoanh vùng tạm thời ngay phòng, đơn vị trực thuộc nơi có công chức, viên chức, người lao động nhiễm bệnh F0. Lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ công chức, viên chức, người lao động tiếp xúc trực tiếp với F0 (đối tượng là F1) đang có mặt tại cơ quan.

- Lập danh sách, thông tin cá nhân, địa chỉ, số điện thoại toàn bộ công chức, viên chức, người lao động. Thông báo cho công chức, viên chức, người lao động không có mặt tại cơ quan: Yêu cầu công chức, viên chức, người lao động không rời khỏi nhà và lấy mẫu xét nghiệm, khai báo y tế với y tế địa phương. Lập danh sách và thông báo ngay cho Sở Y tế những người có liên quan ở các tỉnh, thành phố khác để kịp thời cách ly, truy vết, khoanh vùng, cách ly tạm thời tại nhà, lấy mẫu bệnh phẩm (trường hợp ca F0 có di chuyển ngoài tỉnh).

b) Các biện pháp tiếp theo khi có kết quả xét nghiệm của toàn bộ công chức viên chức và người lao động:

Có 3 tình huống xảy ra như sau:

Tình huống 1: Phát hiện rất nhiều trường hợp dương tính trong cơ quan

- Phải coi tất cả những người trong cơ quan có thể đã bị phơi nhiễm, trong đó khu vực chung phòng, đơn vị F0 xác định là F1.

- Phối hợp với đơn vị chức năng tổ chức cách ly tập trung toàn bộ công chức viên chức và người lao động. Trong đó chia các khu vực F1, F2 riêng biệt khác nhau để tiến hành xét nghiệm.

Tình huống 2: Tất cả các mẫu xét nghiệm của công chức viên chức và người lao động đều âm tính

- Kiến nghị tiêu độc khử trùng toàn bộ cơ quan.

- Phối hợp và tự chủ động tiếp tục rà soát F1 nếu còn sót bằng cách yêu cầu các đối tượng tự nhớ và tự khai báo một lần nữa. Nếu có F1 thì đưa đi cách ly tập trung ngay.

- Yêu cầu công chức, viên chức, người lao động phải khai báo y tế với chính quyền địa phương và y tế cơ sở để phối hợp theo dõi và quản lý.

- Đánh giá an toàn Covid của cơ quan theo Quyết định 2194/QĐ-BCĐ hàng ngày.

- Tiếp tục cho công chức, viên chức, người lao động đi làm việc trở lại nếu cơ quan đủ điều kiện an toàn theo quy định. Trong đó, tập trung lực lượng 50% công chức viên chức được luân phiên giản cách trước đó sẽ ưu tiên đi làm.

- Yêu cầu công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà trước khi đến nơi làm việc. Bất cứ ai có biểu hiện ốm, sốt, nghi ngờ mắc bệnh thì không được đi làm và thông báo ngay cho y tế địa phương và cơ quan để lấy mẫu và cách ly; hàng ngày đi làm đến thẳng cơ quan, không có giao tiếp, tiếp xúc với bên ngoài trên đường đi làm; tự giác cách ly tại nhà sau giờ làm việc.

- Tại cơ quan thực hiện nghiêm ngặt việc theo dõi sức khỏe đầu giờ, trong giờ làm việc. Thực hiện việc đeo khẩu trang bắt buộc, giãn cách và thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch Covid tại cơ quan.

Tình huống 3: Kết quả xét nghiệm phát hiện thêm 1-2 ca bệnh

Phân tích dịch tễ, đánh giá nguy cơ lây nhiễm trong cơ quan và tùy thuộc vào số lượng công chức, viên chức, người lao động, khả năng tổ chức cách ly, khả năng an toàn của cơ quan, sẽ áp dụng thực hiện theo tình huống 1 hoặc 2.

Tùy theo kết quả xét nghiệm F1 và xét nghiệm các mẫu trong cộng đồng và trong cơ quan, sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tỉnh quyết định điều chỉnh phạm vi cách ly phong tỏa chính thức.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổ phòng chống dịch bệnh Covid 19 của Sở: thực hiện nhiệm vụ được giao theo quyết định số 91/QĐ-SKHCN ngày 01/7/2021

2. Các phòng, đơn vị trực thuộc: Triển khai phổ biến kế hoạch đến cán bộ công chức, viên chức và người lao động; Xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị không tuân thủ các quy định phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc.

2.1 Phòng Quản lý Công nghệ: sử dụng trang wed sở, zalo, mail,.. đăng tải chỉ thị, quyết đinh và các giải pháp cấp bách của Ban Chỉ đạo tỉnh, tổ phòng chống dịch Covid cơ quan để tạo được nguồn thông tin chính thống, sự tiếp nhận cao nhất của công chức viên chức về tình hình dịch và các biện pháp phòng, chống dịch.

2.2 Văn Phòng Sở:

- Tham mưu Ban Giám đốc, liên hệ Sở Y tế và các đơn vị liên quan tổ chức khử khuẩn toàn cơ quan và test nhanh SARS-CoV-2 toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động, định kỳ mỗi tháng 01 lần; bộ phận kế toán tài chính tham mưu kinh phí tổ chức thực hiện.

- Huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị bảo đảm hỗ trợ các đơn vị chức năng thực hiện phòng, chống dịch bệnh xảy ra.

- Thực hiện tách biệt nơi làm việc để chăm sóc, bảo vệ tốt nhất, an toàn cho lực lượng cán bộ công chức viên chức không bị nhiễm bệnh để đảm bảo thực hiện công tác chuyên môn của cơ quan không để lây nhiễm chéo. Tổ chức và theo dõi việc thực hiện phân công trực, làm việc tại nhà; tuân thủ yêu cầu giãn cách, đảm bảo yêu cầu giải quyết nhiệm vụ được giao và an toàn trong phòng, chống dịch.

- Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu các cấp.

- Ngoài những tình huống theo kế hoạch thì cơ quan, đơn vị phải thực hiện các yêu cầu, biện pháp trong công tác phòng, chống dịch của cơ quan có thẩm quyền theo từng thời điểm, phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh.

Trên đây là Kế hoạch phòng, chống dịch Covid 19 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An./. 

Đính kèm Kế hoạch: 800_KH-SKHCN_09-07-2021_Ke Hoach phong chong dich covid 19.signed.pdf

Đình Nhân

Tin khác
1 2 3 
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1