image banner
Thực hiện xử lý hồ sơ hành chính trên phần mềm quản lý văn bản và số hóa kết quả giải quyết hồ sơ hành chính
Lượt xem: 46
Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Thông tư 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Ngày 21/12/2023, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh ban hành giấy mời số 343/GM-TTPVHCC về việc tham dự tập huấn sử dụng phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh. Giám đốc Sở đã phân công chức có liên quan, cán bộ biệt phái tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tham dự.

Nhằm thực hiện có hiệu quả những nội dung mới trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu các Trưởng phòng, đơn vị trực thuộc Sở có TTHC tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc những nội dung như sau:

1. Xử lý hồ sơ hành chính trên phần mềm quản lý văn bản

Đối với công chức thực hiện giải quyết TTHC có liên quan thực hiện đúng theo quy trình chi tiết của tài liệu hướng dẫn sử dụng (Đính kèm tài liệu) và trực tiếp chịu trách nhiệm trong quá trình thụ lý hồ sơ TTHC.

2. Số hóa kết quả giải quyết hồ sơ hành chính

Trước ngày 01/01/2024, Công chức thực hiện giải quyết TTHC có liên quan tiến hành đúng theo quy trình thực hiện chi tiết của tài liệu hướng dẫn sử dụng (Đính kèm tài liệu). Riêng trường hợp TTHC không thể thực hiện trả kết quả theo quy trình xử lý hồ sơ hành chính trên phần mềm quản lý văn bản mà chỉ ký số phôi, ký số kết quả giấy thì công chức thực hiện giải quyết TTHC có liên quan phối hợp cùng Văn thư Sở thực hiện ký số kết quả bằng ký số cơ quan (token mộc dấu cơ quan) và tiếp tục thực hiện quy trình trả kết quả qua phần mềm quản lý hồ sơ Một cửa. Quá trình thao tác trên do công chức thực hiện giải quyết TTHC có liên quan hoàn toàn chịu trách nhiệm vì Văn thư Sở thực hiện ký số cơ quan dựa trên kết quả đã đính sẵn từ công chức thực hiện giải quyết TTHC có liên quan.

Với các nội dung trên, đề nghị Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở có giải quyết TTHC tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc; Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các phòng, đơn vị phản ánh trực tiếp về Văn phòng sở để tổng hợp trình Giám đốc giải quyết./. 

VPS-PHTT

Ban biên tập
Tin khác
1 2 3 
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1