image banner
Nâng cao trách nhiệm công vụ, chất lượng chuyên môn
Lượt xem: 308

Thực hiện văn bản số 6364/UBND-KTTC ngày 14/7/2022 của UBND tỉnh Long An về việc tiếp tục nâng cao trách nhiệm công vụ, chất lượng chuyên môn;

 Để đảm bảo về cơ sở pháp lý, trình tự, thủ tục; dự thảo văn bản của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đảm bảo về nội dung; khắc phục tình trạng trễ hạn trong thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các Trưởng phòng chuyên môn, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện một số nội dung sau:

- Quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các phòng, đơn vị trong việc nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ; đồng thời thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của UBND tỉnh về nâng cao trách nhiệm công vụ và công tác tham mưu, đề xuất tại văn bản số 986/UBND-THKSTTHC ngày 12/3/2019, văn bản số 4018/UBND-KTTC ngày 11/5/2021, văn bản số 8982/UBND-KTTC ngày 13/9/2021 và Quy chế làm việc của UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 (đính kèm);

- Khi tham mưu đề xuất giải quyết công việc phải rà soát kỹ cơ sở pháp lý để trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định theo đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục quy định của pháp luật, các dự thảo văn bản gửi đến UBND tỉnh phải được hoàn chỉnh về thể thức và nội dung theo mẫu quy định; chịu trách nhiệm cá nhân về nội dung tham mưu.

- Có kế hoạch, giải pháp khắc phục hiệu quả, không để tình trạng trễ hạn trong thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc sở giao.

Với nội dung trên, Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu Trưởng phòng chuyên môn, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Huyền Trân-VPS

Tin khác
1 2 3 
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1