image banner
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 CỦA LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH LONG AN
Lượt xem: 691
Sáng ngày 12/01/2024, đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ đã tham dự Hội nghị Tổng kết tình hình hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Long An (Liên minh HTX tỉnh). Hội nghị được tổ chức tại Hội trường khách sạn Bông Sen với sự chủ trì của ông Trần Hoài Bão – Phó Chủ tịch phụ trách Liên minh HTX tỉnh. Tham dự hội nghị có hơn 200 đại biểu là thành viên Ban Chấp Hành Liên minh HTX nhiệm kỳ 2020-2025, lãnh đạo và đại diện lãnh đạo của các Sở, Ban, ngành trên địa bàn tỉnh, đại diện các Hợp tác xã, Tổ hợp tác và Quỹ tín dụng nhân dân.


z5064074055578_7f141acf716629f9dca55c4445db5d30.jpg

Toàn cảnh hội nghị

Theo báo cáo của Liên minh Hợp tác xã tỉnh, năm 2023, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, sự phối hợp của các Sở, ngành, huyện, thành phố, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã vượt qua khó khăn, tích cực thi đua lao động sản xuất; khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã tiếp tục phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu về kết quả hoạt động kinh doanh, thu nhập có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được một số kết quả khả quan hơn so với năm trước. Toàn tỉnh hiện có 313 HTX (trong đó 238 HTX nông nghiệp, 56 HTX phi nông nghiệp, 19 Quỹ TDND), 05 Liên hiệp hợp tác xã; với tổng số thành viên là 40.552 người, tăng 21 hợp tác xã và 275 thành viên so với năm 2022. Nhìn chung, nhận thức của người dân về tổ chức kinh tế tập thể đã được nâng cao, từng bước hiểu rõ bản chất hợp tác xã, thấy được vị trí, vai trò, tính tất yếu khách quan của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Báo cáo cũng thể hiện phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Liên minh Hợp tác xã tỉnh. Theo đó, đơn vị xác định sẽ tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, phấn đấu hoàn thành các nội dung của Nghị quyết nhiệm kỳ đã đề ra. Ông Huỳnh Lam Phương – Trưởng cơ quan thường trực phía Nam của Liên minh Hợp tác xã Trung ương đã tham dự hội nghị và có phát biểu động viên tập thể Liên minh HTX tỉnh trong hoạt động, đồng thời chỉ đạo Liên minh HTX tỉnh cần tập trung quản lý hoạt động các HTX thành viên, Quỹ tín dụng đúng quy định pháp luật, hỗ trợ các HTX sản xuất ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, nâng cao vai trò của kinh tế tập thể trong thời gian tới

z5064074755095_0642a933a3f7b19b992666150dfa9638.jpg

Đại biểu trình bày tham luận tại Hội nghị

Tại Hội nghị, ông Trần Hoài Bão - Phó Chủ tịch phụ trách Liên minh Hợp tác xã tỉnh, đại diện Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 cũng xin ý kiến đại biểu về việc bãi nhiệm một số Ủy viên Ban Chấp hành và Ban thường vụ do chuyển đổi vị trí công tác, đồng thời bổ sung thành viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã nhiệm kỳ 2020 – 2025. Hội nghị cũng tiến hành khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao của năm 2023.

z5064648742274_9f69896f99d8331ba759c59646792a77.jpg

Các Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã nhiệm kỳ 2020-2025 vừa được bổ sung ra mắt tại hội nghị

z5064075314818_5e1df96ddcdd829f9b628389453d2eb5.jpgz5064074932219_93cb86474b632e2fc3721238536133d2.jpg

Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân tại hội nghị

Ngọc Hiếu – TTUDKTTTKH&CN


Ban biên tập
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1