image banner
Thể lệ Hội thi “Sáng tạo kỹ thuật của nhà nông” lần IV năm 2015 – 2016
Lượt xem: 100

I. Đối tượng dự thi

- Cá nhân là hội viên nông dân, nông dân, những người trực tiếp sống ở nông thôn trên địa bàn tỉnh Long An, đã và đang đầu tư để tạo ra giải pháp kỹ thuật phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

- Các tập thể: Tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp phục vụ nông nghiệp, nhóm nông dân…trên địa bàn tỉnh Long An, có những giải pháp sáng tạo phục vụ cho nông nghiệp, nông thôn.

- Người dự thi có quyền nhờ người khác làm sản phẩm trên ý tưởng sáng tạo của mình.

- Mọi cá nhân hoặc tập thể có thể đứng tên một hoặc nhiều giải pháp đăng ký dự thi thuộc các lĩnh vực của hội thi quy định.

II. Lĩnh vực dự thi

Tất cả các giải pháp sáng tạo kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp, đời sống, xây dựng nông thôn mới ở nông thôn đều có quyền tham dự Hội thi. Các giải pháp dự thi đăng ký theo các lĩnh vực sau:

- Lĩnh vực nông lâm nghiệp: trồng trọt, chăn nuôi, thủy hải sản, bảo vệ rừng… (quy trình sản xuất; sáng kiến tiết kiệm nguyên, nhiên, vật liệu; tái tạo năng lượng thông qua phế phẩm sản xuất nông nghiệp…).

- Lĩnh vực dịch vụ phục vụ nông nghiệp, nông thôn: cơ giới hóa nông nghiệp, chế biến và bảo quản nông sản, lâm sản…

- Lĩnh vực môi trường: bảo vệ tài nguyên môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Lĩnh vực ứng dụng công nghệ sinh học.

- Lĩnh vực cơ khí phục vụ sản xuất, dịch vụ nông nghiệp.

- Các lĩnh vực khác: an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; công nghệ thông tin phục vụ nông nghiệp, nông thôn; xây dựng nông thôn mới…

III. Khen thưởng

Mức khen thưởng như sau:

- 01 Giải nhất: 12.000.000 đ

- 02 Giải nhì, mỗi giải: 8.000.000 đ

- 03 Giải ba, mỗi giải: 6.000.000 đ

- 08 Giải khuyến khích, mỗi giải: 2.000.000 đ

- 04 Giải khen thưởng các đơn vị xuất sắc, mỗi giải: 1.000.000 đ

IV.Tiêu chuẩn đánh giá giải pháp dự thi

- Tính mới, tính sáng tạo so với trình độ kỹ thuật trong tỉnh: Giải pháp dự thi không trùng với giải pháp đã được công bố ở bất kỳ nguồn thông tin nào, giải pháp đạt hiệu quả kinh tế - xã hội cao và chưa nhận giải thưởng về sáng tạo kỹ thuật trong Hội thi các cấp.

- Hiệu quả kinh tế - xã hội: Giải pháp mang lại lợi ích kinh tế - xã hội cao hơn so với giải pháp tương tự đã được áp dụng trên địa bàn tỉnh Long An, quá trình áp dụng không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường tự nhiên và xã hội.

- Khả năng áp dụng rộng rãi trong điều kiện của tỉnh Long An: giải pháp dự thi đã được áp dụng hoặc đã được thử nghiệm, sản xuất thử để chứng minh khả năng áp dụng có hiệu quả trong điều kiện kinh tế - xã hội ở tỉnh Long An hoặc có khả năng nhân rộng trong vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Lưu ý: các Đề tài, Dự án khoa học công nghệ do nhà nước cấp kinh phí không được tham gia Hội thi.

V. Hồ sơ dự thi

Hồ sơ dự thi gồm hai bộ, trình bày trên giấy A4, bao gồm:

a) Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫuPHIEU DU THI 2016.doc)

b) Bản mô tả giải pháp dự thi:

-Tên giải pháp dự thi.

- Mô tả phương pháp kỹ thuật đã biết (nếu có).

- Mô tả giải pháp dự thi.

- Thuyết minh tính mới của giải pháp.

- Khả năng áp dụng.

- Lợi ích kinh tế - xã hội.

- Hình ảnh, mẫu vật, sơ đồ, các tính toán minh họa (nếu có).

c) Bản nhận xét, đánh giá của cơ quan chuyên môn (nếu có).

VI. Tổ chức chấm thi

Khi nhận được các đề tài, giải pháp tham gia Hội thi theo thời gian quy định. Ban tổ chức sẽ thành lập Ban giám khảo và hướng dẫn chấm điểm các giải pháp dự thi, Ban giám khảo chấm thi theo từng lĩnh vực.

VII. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ dự thi

- Thời gian: từ ngày phát động Hội thi đến hết ngày 30/8/2016

- Hồ sơ dự thi gởi về Ban tổ chức Hội thi theo địa chỉ sau: HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM TỈNH LONG AN (Số 16 Trương Công Xưởng, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An). Điện thoại: 072 3570715

VIII. Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp

Những giải pháp đạt giải cao sẽ được xem xét tuyển chọn để hỗ trợ chi phí đăng ký bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích, nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp./.

NNB - Phòng Quản lý chuyên ngành

Tin khác
1 2 
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1