image banner
QUYẾT ĐỊNH SỐ 4192/QĐ-UBND NGÀY 02/5/2024 CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN QUY HOẠCH TỈNH THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050
Lượt xem: 44
0:00 / 0:00
Giọng nữ miền Nam

Ngày 02/5/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Ông Nguyễn Văn Út đã ký Quyết định số 4192/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Mục đích của Chương trình hành động nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định 686/QĐ-TTg ngày 13/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là Quy hoạch tỉnh); xây dựng lộ trình tổ chức triển khai các chương trình, dự án nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Quy hoạch tỉnh đã đề ra. Xác định rõ nội dung trọng tâm, phân công trách nhiệm cụ thể đối với từng cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm thống nhất từ nhận thức đến hành động trong quá trình triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh. Xác định cụ thể tiến độ và nguồn lực thực hiện các chương trình, dự án để xây dựng các chính sách, giải pháp nhằm thu hút nguồn lực xã hội trong việc thực hiện Quy hoạch tỉnh. Thiết lập khung kết quả thực hiện theo thời kỳ làm cơ sở để rà soát, đánh giá việc thực hiện Quy hoạch tỉnh; đồng thời xem xét, điều chỉnh, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp để đạt được mục tiêu Quy hoạch tỉnh đã đề ra.

Mục tiêu đến năm 2030, tỉnh Long An là trung tâm phát triển kinh tế năng động, hiệu quả, bền vững của khu vực phía Nam; trở thành cửa ngõ trên tuyến hành lang kinh tế đô thị - công nghiệp của vùng đồng bằng sông Cửu Long; kết nối chặt chẽ với Thành phố Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ; đầu mối hợp tác, giao thương quan trọng với Campuchia. Hình thành được các hành lang kinh tế, vùng, trung tâm phát triển và đô thị động lực; thích ứng với biến đổi khí hậu. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Người dân có cuộc sống phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Tầm nhìn đến năm 2050, Long An là tỉnh công nghiệp phát triển hàng đầu của cả nước, trở thành một trong những cực tăng trưởng kinh tế quan trọng của vùng đồng bằng sông Cửu Long, có trình độ phát triển tương đương các tỉnh phát triển khá của vùng Đông Nam Bộ. Xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn và văn minh; con người phát triển toàn diện, môi trường sống trong lành và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.

Chương trình phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị đối với từng lĩnh vực cụ thể: công nghiệp; dịch vụ; nông, lâm, thủy sản; quốc phòng, an ninh. Từ đó, đề ra các phương án về quy hoạch hệ thống đô thị, nông thôn và các khu chức năng; phương an phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật; phương án phát triển kết cấu hạ tầng xã hội; phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai; phương án quy hoạch xây dựng vùng huyện; phương án bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học khai thác sử dụng, bảo vệ tài nguyên; phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong đó, phương án phát triển khoa học và công nghệ, UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ đề xuất giải pháp đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đối với tất cả các ngành, lĩnh vực từ quản lý nhà nước đến hoạt động kinh tế - xã hội; phấn đấu đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế ở mức trên 50%. Triển khai các biện pháp kết nối chuyển giao công nghệ mới góp phần phát triển thị trường khoa học và công nghệ tỉnh. Tham mưu công tác phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh, trong đó tập trung vào công nghệ sinh học, dược liệu, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao... Vận dụng các chính sách, quy định hiện hành tăng cường hỗ trợ việc hình thành và phát triển  các tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai các hoạt động nhằm phát huy vai trò của Không gian khởi nghiệp sáng tạo tỉnh; phối hợp các sở, ngành có liên quan xây dựng và phát triển các trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của tỉnh.

Căn cứ vào Chương trình hành động, UBND tỉnh đã yêu cầu Thủ trưởng sở, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện chặt chẽ, kiểm tra, chỉ đạo quyết liệt, phải bứt phá trong quản lý điều hành bảo đảm không vị trí lãnh đạo nào trong hệ thống hành chính còn chần chừ, sợ trách nhiệm thực thi nhiệm vụ được phân công; đề ra giải pháp cụ thể, thích hợp để triển khai thực hiện nhiệm vụ, trong đó phải quy định rõ từng mục tiêu, nhiệm vụ, thời gian và phân công đơn vị, phòng ban chịu trách nhiệm từng phần việc cụ thể; hàng tháng, hàng quý, hàng năm báo cáo tình hình thực hiện lồng ghép vào báo cáo kinh tế - xã hội của đơn vị. Đối với các công việc cụ thể được giao, Thủ trưởng sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phấn đấu hoàn thành các công việc cụ thể đạt chất lượng, sớm hơn thời gian quy định./.

Nguyễn Thị Bích Thảo
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1