image banner
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024
Lượt xem: 99
0:00 / 0:00
Giọng nữ miền Nam

Triển khai thực hiện Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 08/01/2024 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch số 59/KH-SKHCN ngày 10/01/2024 triển khai thực hiện nhiệm vụ và dự toán kinh phí sự nghiệp khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2024. Theo đó, năm 2024, Sở Khoa học và Công nghệ được UBND tỉnh giao 7 nhiệm vụ trọng tâm, 01 nhiệm vụ đã hoàn thành, còn 06 nhiệm vụ đang triển khai theo đúng tiến độ.

Chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều quyết định, kế hoạch để đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh. Qua đó, trong 6 tháng đầu năm 2024, đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành 12 quyết định, chương trình, kế hoạch về khoa học và công nghệ. Đặc biệt là Chương trình số 54-CTr/TU ngày 08/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục quản lý và theo dõi 01 nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, 38 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (bao gồm 2 nhiệm vụ thuộc Chương trình Năng suất chất lượng và 04 nhiệm vụ thuộc Chương trình Sở hữu trí tuệ), 20 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở, 10 nhiệm vụ nhân rộng mô hình (đã bao gồm các nhiệm vụ chuyển tiếp). 6 tháng đầu năm 2024, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ tham gia Chính sách hỗ trợ nhân rộng kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ công nghệ, đổi mới sáng tạo bổ sung vào kế hoạch năm 2024 với 04 nhiệm vụ.

Về công tác quản lý công nghệ: Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với các cơ quan tiếp nhận đầu tư tổ chức thẩm định hoặc cho ý kiến về công nghệ hơn 80 dự án đầu tư. Qua đó, đã góp phần để các cơ quan đủ cơ sở xem xét tiếp nhận các dự án đầu tư theo quy định.

Về tổ chức khoa học công nghệ: Lũy kế đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ 12 tổ chức (hoạt động trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học y dược, khoa học xã hội). Đa số các các tổ chức, cá nhân đang hoạt động theo đúng các lĩnh vực được cấp phép, tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu trong và ngoài tỉnh. Về doanh nghiệp khoa học và công nghệ: tổng số doanh nghiệp khoa học và công nghệ/doanh nghiệp công nghệ cao hiện nay là 23 doanh nghiệp.

Triển khai Kế hoạch số 393/KH-UBND ngày 17/02/2023 về việc thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia đến năm 2025” tỉnh Long An, giai đoạn 2022-2025, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch số 826/KH-SKHCN ngày 10/4/2024 triển khai các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2024. Duy trì và vận hành hoạt động thường xuyên khu làm việc chung của Không gian Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Long An. Tạo môi trường nghiên cứu cho sinh viên, học sinh các trường trên địa bàn tỉnh đến và tham gia vào hoạt động nghiên cứu khoa học, định hướng nghề nghiệp tại Không gian Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh. Hỗ trợ đội STEM của trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An hoạt động tại Không gian khởi nghiệp. Số lượng sinh viên trực tiếp làm việc tại không gian khởi nghiệp khoảng 10-15 sinh viên; thời gian hoạt động từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần.

Về công tác tiếp nhận công bố hợp chuẩn, hợp quy: đã tiếp nhận 30 hồ sơ công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy chủ yếu các sản phẩm như: thiết bị điện – điện tử, đồ chơi trẻ em, dầu nhờn động cơ đốt trong, gạch gốm ốp lát. Tiếp nhận và giải quyết 312 hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu qua Cổng thông tin một cửa quốc gia, chủ yếu các sản phẩm như: thép hình, thép cốt bê tông, thép không gỉ.

Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục được quan tâm như: Triển khai thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng trên địa bàn tỉnh Long An năm 2024; thực hiện hỗ trợ 30 doanh nghiệp, HTX xây dựng và áp dụng các hệ thống, công cụ quản lý chất lượng; xây dựng tiêu chuẩn cơ sở; hỗ trợ chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng; chứng nhận theo TCVN, QCVN và tiêu chuẩn nước ngoài cho các sản phẩm, hàng hóa. Phổ biến, vận động và hướng dẫn doanh nghiệp viết báo cáo tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2024, đến nay, có 01 doanh nghiệp đăng ký tham gia. Thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ, ngoài việc triển khai 03 nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình, hướng dẫn 17 tổ chức trên địa bàn tỉnh đăng ký nhãn hiệu.

Bên cạnh đó, Sở Khoa học và Công nghệ đã giao Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phối hợp đơn vị tư vấn triển khai xây dựng Hệ thống quản lý thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa tỉnh Long An (gọi tắt là Hệ thống); đồng thời, xây dựng Quy chế phối hợp quản lý, vận hành Hệ thống quản lý thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa tỉnh Long An. Hiện Hệ thống đã hoàn thiện và đưa vào hoạt động thử nghiệm tại địa chỉ truy cập: https://txng.longan.gov.vn và ứng dụng “Truy xuất nguồn gốc Long An” trên kho ứng dụng của điện thoại thông minh. Sở Khoa học và Công nghệ đã gửi văn bản đề nghị kết nối liên thông với Cổng truy xuất nguồn gốc quốc gia và được Trung tâm Mã số Mã vạch quốc gia đánh giá Hệ thống quản lý thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa tỉnh Long An đảm bảo yêu cầu kỹ thuật để kết nối. Hiện tại, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp cùng đơn vị tư vấn và kỹ thuật viên của Trung tâm Mã số Mã vạch quốc gia thực hiện thành công kết nối liên thông Hệ thống.

Về công tác thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Thanh tra Sở và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tiến hành thanh tra, kiểm tra tại 96 cơ sở đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Long An, gồm: sản xuất, kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ; kinh doanh xăng, dầu. Tại thời điểm thanh tra các cơ sở đều đạt yêu cầu theo nội dung thanh tra. Tiếp nhận 02 đơn kiến nghị, phản ánh về sở hữu công nghiệp và tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Thanh tra Sở đã tiến hành giải quyết đúng quy định.

Công tác thông tin về KH&CN cũng được duy trì thường xuyên. Trong 6 tháng đầu năm 2024, đã tuyên truyền 50 tin và bài viết về hoạt động KH&CN và văn bản pháp luật mới trên trang thông tin điện tử của Sở. Phối hợp Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An tuyên truyền Báo Xuân năm 2024 với chủ đề “Dấu ấn Techfest Long An 2023-Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, kiến tạo tương lai”; đưa tin về KH&CN về kỷ niệm Ngày KH&CN Việt Nam 18/5. Phối hợp Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam - Bộ Khoa học và Công nghệ giới thiệu thông tin, hình ảnh hoạt động nhân ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5.

Từ những kết quả đã đạt được, Sở Khoa học và Công nghệ đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024:

 - Hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ trọng tâm theo Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 08/01/2024 của UBND tỉnh Long An;

- Triển khai thực hiện sắp xếp tinh gọn và kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII);

- Đôn đốc đơn vị chủ trì các nhiệm vụ KH&CN, Dự án thuộc Chương trình năng suất chất lượng, Chương trình Sở hữu trí tuệ thực hiện đúng tiến độ, thanh, quyết toán đúng quy định;

- Tiếp tục hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đăng ký xác lập và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ theo Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh ban hành tại Quyết định số 60/2022/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của UBND tỉnh Long An;

- Phối hợp thực hiện đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tổ chức thẩm định và cấp Giấy chứng nhận cho các Hợp đồng chuyển giao công nghệ theo thẩm quyền;

- Hoàn thành việc xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Long An, đảm bảo khả năng kết nối Cổng TXNG quốc gia và phù hợp với các tiêu chuẩn TXNG quốc gia và Quyết định số 100/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

- Tham mưu tổ chức Hội đồng sơ tuyển tỉnh xét các hồ sơ tham dự Giải thưởng quốc gia năm 2024, gửi hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2024 ra Hội đồng quốc gia;

- Duy trì vận hành hoạt động thường xuyên khu làm việc chung của Không gian Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Long An. Tổ chức khóa đào tạo, tập huấn kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho sinh viên (ưu tiên cho design thinking và chuyên đề về ĐMST). Tổ chức cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo – Kiến tạo tương lai lần 2 năm 2024”. Xây dựng kế hoạch và tham mưu tổ chức Techfest Long An năm 2024./.

Nguyễn Thị Bích Thảo
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1