image banner
HỌP HỘI ĐỒNG SƠ TUYỂN GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA NĂM 2021
Lượt xem: 127
Hội đồng sơ tuyển giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2021 đánh giá sơ tuyển cấp địa phương đề nghị Hội đồng quốc gia xem xét tặng GT-CL-QG cho doanh nghiệp.

Ngày 24/6/2021, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng sơ tuyển GT-CL-QG năm 2021 tiến hành họp đánh giá sơ tuyển cấp địa phương đề nghị Hội đồng quốc gia xem xét tặng GT-CL-QG cho doanh nghiệp đối với 05 doanh nghiệp tham dự và hoàn thành báo cáo gồm: Công ty Cổ phần Cơ khí Chế tạo máy Long An; Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An; Công ty TNHH Nhôm Nam Sung; Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bình Tây và Công ty TNHH MTV Công nghệ mới Thịnh Phát. Cuộc họp do ông Nguyễn Minh Hải-Phó Chủ tịch Hội đồng, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì.

SepHai.PNG 

Ông Nguyễn Minh Hải-Phó Chủ tịch Hội đồng, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Tham dự cuộc họp gồm các thành viên Hội đồng Sơ tuyển GT-CL-QG của tỉnh được thành lập theo Quyết định số 808/QĐ-TĐC ngày 29/4/ 2021 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng bao gồm Lãnh đạo đại diện các Sở, ngành tỉnh: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ban Quản lý Khu Kinh tế, Ban Thi đua Khen thưởng – Sở Nội vụ, Cục thuế tỉnh; Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

 GTCLQG-QC.PNG

Hội đồng sơ tuyển GTCLQG họp xét duyệt chính thức đối với 05 doanh nghiệp của tỉnh tham gia Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2021

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Hội đồng Sơ tuyển thông qua chương trình, nội dung cuộc họp và nêu ra các vấn đề cần thảo luận thống nhất trong cuộc họp, Thư ký hội đồng báo cáo tóm tắt tình hình và kết quả triển khai hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021 của tỉnh; giới thiệu các quy định về trình tự tổ chức và hoạt động GTCLQG theo quy định tại khoản 2, Điều 28 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008.

GTCLQG-QC1.PNG 

Nhóm chuyên gia báo cáo kết quả đánh giá doanh nghiệp

Hội đồng sơ tuyển được nghe báo cáo tóm tắt của Nhóm chuyên gia về kết quả đánh giá trên hồ sơ và đánh giá thực tế tại doanh nghiệp cũng như điểm số do nhóm chuyên gia báo cáo. Hội đồng đã xem xét và đi đến thống nhất đề nghị lên Hội đồng Quốc về giải thưởng chất lượng xét tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021 cho 05 doanh nghiệp nói trên của tỉnh. Cụ thể Hội đồng sơ tuyển đề nghị như sau:

- Giải Vàng Chất lượng Quốc gia: Công ty Cổ phần Cơ khí Chế tạo máy Long An; Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An; Công ty TNHH Nhôm Nam Sung và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bình Tây.

- Giải thưởng Chất lượng Quốc gia: Công ty TNHH MTV Công nghệ mới Thịnh Phát.

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia được tổ chức hàng năm theo Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (CLSPHH) và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ. Giải thưởng nhằm tôn vinh, khen thưởng ở cấp quốc gia do Thủ tướng Chính phủ tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ thông qua việc áp dụng, duy trì hiệu lực, hiệu quả các hệ thống, mô hình quản lý chất lượng, công cụ năng suất chất lượng; cam kết và thực hiện tốt trách nhiệm đối với xã hội, người lao động, hướng đến việc phát triển bền vững của doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đất nước./.

Chi cục TC-ĐL-CL

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1