image banner
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Khoa học và Công nghệ năm 2024
Lượt xem: 318
Ngày 29/12/2023, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVCNLĐ) năm 2024. Hội nghị nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và đề ra giải pháp để thực hiện tốt kế hoạch năm 2024.

HNCBCC 2024 1.jpg 

Đoàn Chủ tịch Hội nghị

Hội nghị đã được nghe các báo cáo: Báo cáo kết quả hoạt động quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ tại địa phương năm 2023; Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào "Dân vận khéo" năm 2023; Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCCVC năm 2023; Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa BCH.CĐCS với Giám đốc Sở năm 2023 và phương hướng phối hợp năm 2024; Báo cáo tổng kết công tác Thi đua – Khen thưởng năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022-2023, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024-2025; Bản giao ước thi đua giữa BCH Công đoàn và Thủ trưởng cơ quan năm 2024.; Công khai tài chính năm 2023…

 HNCBCC 2024 2.jpg

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị đánh giá cao kết quả đạt được trong năm 2023, hoàn thành các nhiệm vụ do UBND tỉnh giao và theo kế hoạch KH&CN đã đề ra. Hội nghị thống nhất cao với phương hướng nhiệm vụ đề ra trong năm 2024. Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động khoa học và công nghệ cũng còn những khó khăn, hạn chế như: Tiến độ triển khai một số nhiệm vụ khoa học và công nghệ còn chậm nguyên nhân do phụ thuộc vào các hội đồng tư vấn, việc hoàn thiện nội dung thuyết minh của chủ nhiệm nhiệm vụ. Chưa có nhiều chương trình, dự án hợp tác quốc tế về KH&CN ở địa phương; Doanh nghiệp chưa quan tâm đúng mức đến tầm quan trọng của phát triển KH&CN, đặc biệt là đổi mới sáng tạo; Việc triển khai hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa dưới hình thức nhiệm vụ khoa học và công nghệ gặp nhiều khó khăn, không đảm bảo tính kịp thời (do khi triển khai nhiệm vụ KH&CN phải trải qua nhiều thủ tục xét duyệt nội dung, kinh phí …) dẫn đến doanh nghiệp ngại tham gia hoặc đăng ký tham gia nhưng đến khi triển khai doanh nghiệp đã liên hệ đơn vị khác để thực hiện.

Hội nghị đã bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024-2025, gồm 05 đồng chí: Phạm Ngọc Bảo Châu, Phan Huỳnh Huyền Trân, Phan Phúc Định, Lê Tuyết Ngân, Trần Thanh Đạt.

Tại Hội nghị cũng đã tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích tốt trong phong trào thi đua trong năm 2023:

HNCBCC 2024 3.jpg

HNCBCC 2024 4.jpg 

HNCBCC 2024 5.jpg

HNCBCC 2024 6.jpg

Tại Hội nghị Ông Nguyễn Minh Hải - Giám đốc Sở phát biểu phát động thi đua, kêu gọi toàn thể CBCCVC,NLĐ Sở Khoa học và Công nghệ quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2024 đã đề ra; phát huy sức mạnh của tập thể, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan; nâng cao hiệu quả chất lượng tham mưu, đề xuất từ các phòng/đơn vị; đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung./.

VPS-NTHTran

Ban biên tập
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1