image banner
THÔNG BÁO Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ tham gia chính sách hỗ trợ nhân rộng kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ công nghệ, đổi mới sáng tạo bổ sung kế hoạch năm 2024
Lượt xem: 55
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An trân trọng thông báo và kính mời các tổ chức, cá nhân có năng lực tham gia đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ tham gia chính sách hỗ trợ nhân rộng kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ công nghệ, đổi mới sáng tạo bổ sung kế hoạch năm 2024 (Thông báo số 356/TB-SKHCN ngày 5/3/2024)
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An trân trọng thông báo và kính mời các tổ chức, cá nhân có năng lực tham gia đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ tham gia chính sách hỗ trợ nhân rộng kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ công nghệ, đổi mới sáng tạo bổ sung kế hoạch năm 2024 (Thông báo số 356/TB-SKHCN ngày 5/3/2024)

Danh mục theo Phụ lục 1 đính kèm

Thành phần hồ sơ gồm:

1. Tài liệu chứng minh tư cách pháp lý theo quy định của pháp luật:

- Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức đăng ký chủ trì hoặc giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý khác.

2. Kế hoạch thực hiện (theo mẫu Phụ lục 2 đính kèm);

3. Văn bản cam kết nguồn kinh phí đối ứng;

4. Các bằng chứng chứng minh:

Đối với kết quả từ nghiên cứu của đề tài, dự án khoa học công nghệ: Biên bản nghiệm thu đề tài, dự án khoa học công nghệ (bản sao);

Đối với ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo:

+ Các bằng chứng có liên quan việc ứng dụng trên thực tế, trong và ngoài tỉnh.

+ Thông tin liên quan sản phẩm khoa học và công nghệ đã được thương mại hóa trên thị trường.

+ Văn bằng, chứng chỉ, ngày cấp về sáng chế, giải pháp hữu ích, sản phẩm khoa học được giải thưởng khoa học và công nghệ (nếu có).

+ Hợp đồng chuyển giao công nghệ (nếu có).

+ Chứng từ liên quan về sở hữu trí tuệ (nếu có).

Số lượng hồ sơ: Hồ sơ gồm 01 bộ, sử dụng phông chữ tiếng Việt Times New Roman, bộ mã ký tự Unicode theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001, màu đen. Toàn bộ hồ sơ được đóng gói, niêm phong và bên ngoài ghi rõ:

- Tên nhiệm vụ đăng ký tham gia tuyển chọn;

- Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ;

- Tên, địa chỉ, số điện thoại của chủ nhiệm nhiệm vụ;

- Danh mục tài liệu có trong hồ sơ;

Nơi nhận hồ sơ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An - Số 4, Đường Song Hành, Phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết 17 giờ 00 ngày 01/4/2024.

Lưu ý:

- Hồ sơ không hoàn trả lại. Thành phần hồ sơ là bản gốc hoặc bản sao có chứng thực theo quy định hiện hành.

- Thời điểm nộp hồ sơ được tính là ngày ghi ở dấu bưu điện của bưu điện Thành phố Tân An (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc tính theo dấu "đến" của văn thư Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An (trường hợp nộp trực tiếp).

- Trong khi chưa hết hạn nộp hồ sơ, tổ chức và cá nhân đăng ký tuyển chọn có quyền rút hồ sơ, thay hồ sơ mới, bổ sung hoặc sửa đổi hồ sơ đã gửi đến Sở Khoa học và Công nghệ. Mọi bổ sung, sửa đổi phải nộp trong thời gian quy định và là bộ phận cấu thành của hồ sơ tuyển chọn.

Để biết thêm thông tin, tổ chức, cá nhân vui lòng liên hệ Phòng Quản lý Khoa học – Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An qua điện thoại: 02723.832.615 (trong giờ hành chính)./.

Phụ lục 1.docx

Phụ lục 2.docx

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1