image banner
Kế hoạch Triển khai đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) của tỉnh Long An năm 2024
Lượt xem: 180

 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu:

- Tiếp tục thực hiện khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh của các sở, ban ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện, qua đó tạo kênh thông tin tin cậy, rộng rãi và minh bạch để nhà đầu tư, doanh nghiệp tham gia đóng góp ý kiến khách quan xây dựng chính quyền địa phương.

- Thúc đẩy thi đua, nâng cao chất lượng tham mưu, điều hành kinh tế - xã hội giữa các sở ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Kết quả DDCI là cơ sở đề ra các giải pháp chấn chỉnh, khắc phục những mặt hạn chế, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) một cách toàn diện và bền vững.

- Lan tỏa thông điệp mạnh mẽ về DDCI tỉnh Long An là một điểm nhấn quan trọng trong nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và quyết tâm tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh; phấn đấu thực hiện mục tiêu tăng điểm số và vị trí của tỉnh trên bảng xếp hạng PCI quốc gia.

2. Yêu cầu:

- Phương pháp xây dựng hệ thống chỉ số, tiêu chí đánh giá DDCI được lựa chọn trên cơ sở các chỉ số thành phần của PCI, được cập nhật áp dụng linh hoạt và có bổ sung các tiêu chí phù hợp với thực tiễn tại tỉnh Long An; đồng thời phải có sự tham vấn, đóng góp ý kiến của các chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp trong suốt quá trình xây dựng, triển khai thực hiện.

- Bộ công cụ điều tra khảo sát phải được xây dựng với tiêu chí, đối tượng cụ thể, nội dung thiết thực gắn với những vấn đề doanh nghiệp quan tâm khi thực hiện thủ tục hành chính; phản ánh khách quan tình hình hoạt động và những khó khăn của doanh nghiệp.

- Công tác điều tra, khảo sátphải được thực hiện nghiêm túc, tin cậy và bảo mật để đảm bảo việc doanh nghiệp trả lời chính xác, khách quan với thực tiễn. Số lượng mẫu và kết quả khảo sátphải được tổng hợp đầy đủ, phân tích, đánh giá một cách khoa học, khách quan, minh bạch, có trách nhiệm và đảm bảo quy định.

- Lựa chọn đơn vị tư vấn độc lập, có đủ năng lực, kinh nghiệp đáp ứng yêu cầu về chuyên môn và thực tiễn; thực hiện khảo sát, phân tích đánh giá, và xây dựng báo cáo kết quả DDCI tỉnh Long An năm 2024 đảm bảo khách quan, hiệu quả.

II. NỘI DUNG

1. Đối tượng được khảo sát:

- Nhóm 1: Các sở, ban, ngành bao gồm 23 đơn vị:

(1) Sở Kế hoạch và Đầu tư, (2) Sở Tài chính, (3) Sở Tài nguyên và Môi trường, (4) Sở Xây dựng, (5) Sở Giao thông vận tải, (6) Sở Công Thương, (7) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, (8) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, (9) Sở Thông tin và Truyền thông, (10) Sở Y tế, (11) Sở Khoa học và Công nghệ (12) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, (13) Sở Giáo dục và Đào tạo, (14) Sở Tư pháp, (15) Thanh tra tỉnh; (16) Ban Quản lý Khu kinh tế;(17) Công an tỉnh, (18) Cục Thuế tỉnh, (19) Cục Hải quan tỉnh, (20) Bảo hiểm xã hội tỉnh, (21) Ngân hàng nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An,  (22) Cục Quản lý thị trường tỉnh; (23) Kho bạc nhà nước tỉnh.

- Nhóm 2: UBND các huyện, thị xã, thành phố bao gồm 15 đơn vị:

(1) UBND thành phố Tân An; (2) UBND thị xã Kiến Tường; (3) UBND huyện Đức Hòa; (4) UBND huyện Đức Huệ; (5) UBND huyện Bến Lức; (6) UBND huyện Cần Đước; (7) UBND huyện Cần Giuộc; (8) UBND huyện Thủ Thừa; (9) UBND huyện Tân Trụ; (10) UBND huyện Châu Thành; (11) UBND huyện Thạnh Hóa; (12) UBND huyện Tân Thạnh; (13) UBND huyện Mộc Hóa; (14) UBND huyện Vĩnh Hưng; (15) UBND huyện Tân Hưng.

2. Phạm vi khảo sát:

- Đối tượng khảo sát là các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đang hoạt độngsản xuất kinhdoanh, triển khai đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh có phát sinh giao dịch, sử dụng dịch vụ hành chính công hoặc tương tác giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh với các sở, ban, ngành, địa phương trong thời gian từ 01/11/2023 – 31/10/2024.

- Số lượng phiếu khảo sát dự kiến là: 1.700 phiếu; trong đó: khoảng 700 phiếu đánh giá Nhóm 1 và khoảng 1.000 phiếu đánh giá Nhóm 2(Số lượng phiếu là tạm tính, khi triển khai sẽ xem xét điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế trên cơ sở đề xuất của đơn vị tư vấn).

- Phiếu khảo sát được cân đối phân bổ theo tỷ lệ phát sinh giao dịch, sử dụng dịch vụ hành chính công hoặc tương tác giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh với các sở, ban, ngành, địa phương.

3. Phương pháp khảo sát:

Khảo sát được thực hiện thông qua 02 hình thức:

(1) Khảo sát trực tuyến bằng form trên nền tảng khảo sát trực tuyến của đơn vị tư vấn độc lập và/hoặc bằng Phiếu điện tử trên Cổng Thông tin Dịch vụ công trực tuyến.

(2) Khảo sát trực tiếp tại Trung tâm phục vụ Hành chính công các cấp; trực tiếp tại doanh nghiệp.

4. Các chỉ số thành phần DDCI tỉnh Long An năm 2024:

4.1. Nhóm 1 bao gồm 08 chỉ số:

(1) Quy trình thực hiện TTHC.

(2) Tính minh bạch và tiếp cận thông tin.

(3) Tính năng động và tiên phong của sở, ban, ngành.

(4) Chi phí thời gian thực hiện TTHC và tuân thủ quy định pháp luật.

(5) Chi phí không chính thức.

(6) Cạnh tranh bình đẳng.

(7) Hỗ trợ sản xuất kinh doanh.

(8) Hiệu lực thiết chế.

4.2. Nhóm 2 bao gồm 09 chỉ số:

(1) Quy trình thực hiện thủ tục hành chính.

(2) Tính minh bạch và tiếp cận thông tin.

(3) Tính năng động và tiên phong của chính quyền địa phương.

(4) Chi phí thời gian.

(5) Chi phí không chính thức.

(6) Cạnh tranh bình đẳng.

(7) Hỗ trợ sản xuất kinh doanh.

(8) Hiệu lực thiết chế và an ninh trật tự.

(9) Tiếp cận đất đai.

* Các chỉ số thành phần DDCI tỉnh Long An năm 2024 sẽ được cập nhật, xem xét điều chỉnh sau Hội thảo tham vấn phương pháp luận trên cơ sở đề xuất của đơn vị tư vấn và đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn.

5. Tiến độ triển khai:

5.1. Lập và phê duyệt dự toán kinh phí: tháng 5/2024.

5.2. Lập và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: tháng 6/2024.

5.3. Tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn: tháng 7/2024.

5.4. Tổ chức Hội thảo tham vấn phương pháp luận bộ chỉ số DDCI: tháng 9/2024.

5.5. Phê duyệt Phương pháp luận và bộ công cụ khảo sát, phiếu điều tra DDCI: tháng 10/2024.

5.6. Tập huấn, hướng dẫn khảo sát và nhập liệu: tháng 10/2024.

5.7. Tiến hành khảo sát: từ tháng 11/2024 đến tháng 01/2025.

5.8. Tổng hợp kết quả khảo sát, phân tích số liệu, xây dựng Báo cáo kết quả DDCI tỉnh Long An năm 2024: tháng 02/2025.

5.9. Hoàn thiện và trình UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo kết quả DDCI tỉnh Long An năm 2024: tháng 3/2025.

5.10. Phê duyệt kết quả, tổ chức Hội nghị công bố DDCI tỉnh Long An năm 2024: tháng 4/2025.

6. Tổ chức truyền thông DDCI:

Thực hiện các bài viết đưa tin, phóng sự chuyên đề tuyên truyền về DDCI tỉnh Long An để đăng tải trên các kênh truyền thông, báo, tạp chí, mạng xã hội, cổng thông tin điện tử (dự kiến 06 bài viết thực hiện trước và trong khi tiến hành khảo sát, 01 phóng sự đưa tin quá trình triển khai khảo sát và công bố kết quả DDCI được thực hiện trước sự kiện công bố DDCI).

7. Nguồn kinh phí: Ngân sách tỉnh và nguồn hợp pháp khác (nếu có).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan, tổng hợp, lập dự toán kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này gửi về Sở Tài chính để thẩm định, trình UBND tỉnh phân bổ kinh phí để thực hiện.

Tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn theo quy định của pháp luật; thực hiện ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn để tổ chức đánh giá DDCI của tỉnh Long An năm 2024.

- Chủ trì, phối hợp với đơn vị tư vấn nghiên cứu hiệu chỉnh, hoàn thiện phương pháp luận và công cụ khảo sát, phiếu điều tra DDCI 2024 của tỉnh Long An, trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm phục vụ hành chính công các cấp, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, cập nhật và cung cấp danh sách (bao gồm thông tin liên hệ: tên, địa chỉ, số điện thoại, email) của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có phát sinh giao dịch, sử dụng dịch vụ hành chính công hoặc tương tác giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh với các sở, ban, ngành, địa phương trong thời gian từ 01/11/2023 – 31/10/2024 để phục vụ công tác khảo sát.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này đảm bảo tính độc lập, khách quan, phản ánh trung thực thông tin đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp đối với nội dung khảo sát.

- Phối hợp với đơn vị tư vấn, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An xây dựng phóng sự về DDCI Long An để tuyên truyền trên Đài Phát thanh và Truyền hình Long An, Cổng thông tin điện tử tỉnh Long An, Cổng thông tin điện tử của các sở, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện và các phương tiện thông tin đại chúng khác để người dân, doanh nghiệp hiểu rõ về việc đánh giá DDCI của tỉnh.

2. Sở Thông tin và Truyền thông:

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về PCI, DDCI và các thông tin liên quan.

3. Sở Tài chính:

Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí theo khả năng cân đối ngân sách và phân cấp ngân sách để thực hiện Kế hoạch.

4. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh:

- Chủ động tham gia đóng góp ý kiến hoàn thiện hoàn thiện phương pháp luận và công cụ khảo sát, phiếu điều tra DDCI 2024 của tỉnh Long Anđảm bảo tính khoa học, phù hợp, thiết thực, chính xác, khách quan.

- Phối hợp tuyên truyền để doanh nghiệp hiểu rõ về việc đánh giá DDCI của tỉnh và hướng dẫn doanh nghiệp thành viên tham gia khảo sát.

5. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Triển khai, phổ biến Kế hoạch này đến các phòng ban chuyên môn, các đơn vị trực thuộc; tuyên truyền, đăng tải các nội dung về đánh giá DDCI trên cổng thông tin điện tử của các cơ quan đơn vị. Đồng thời, căn cứ kết quả đánh giá, xếp hạng DDCI năm 2023, chủ động rà soát, phân tích, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và triển khai các giải pháp cải thiện từng chỉ số thành phần, chỉ tiêu cơ sở trong Bộ chỉ số DDCI nhất là những chỉ số có điểm số và thứ hạng thấp.

- Rà soát, cập nhật và cung cấp danh sách (bao gồm thông tin liên hệ: tên, địa chỉ, số điện thoại, email) của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có phát sinh giao dịch, sử dụng dịch vụ hành chính công hoặc tương tác giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh với các sở, ban, ngành, địa phương trong thời gian từ 01/11/2023 – 31/10/2024 để phục vụ công tác khảo sát.

- Chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham gia đóng góp ý kiến hoàn thiện phương pháp luận và công cụ khảo sát, phiếu điều tra DDCI 2024 của tỉnh Long Anđảm bảo tính khoa học, phù hợp, thiết thực, chính xác, khách quan.

- Phối hợp triển khai và tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị tư vấn trong tổ chức điều tra khảo sát DDCI.

6. Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An:

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, đơn vị tư vấn và các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên cập nhật và đăng tải thông tin về tình hình, tiến độ triển khai Kế hoạch này nhằm tăng cường truyền thông về DDCI của tỉnh, nhất là trong giai đoạn tiến hành khảo sát.

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, đơn vị tư vấn và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện phóng sự về DDCI Long An để tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Long An, Cổng thông tin điện tử của các sở, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, của Báo, Đài và các phương tiện thông tin đại chúng khác để người dân, doanh nghiệp hiểu rõ về việc đánh giá DDCI của tỉnh.

Chi tiết 1319_KH-UBND_26-04-2024_KH_TRIEN KHAI DANH GIA DCCI (1582).signed.pdf

Nguyễn Ngọc Bưởi
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1