image banner
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐỢT 7
Lượt xem: 63
0:00 / 0:00
Giọng nữ miền Nam

Theo Văn bản số 1681/BKHCN-TCCB ngày 20/5/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc kế hoạch xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 7; Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến tổ chức, cá nhân quy trình, thời gian và tiến độ tổ chức xét tặng các giải thưởng như sau:

1.   Quy trình xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ được thực hiện theo 3 cấp gồm:

-       Cấp cơ sở (Tổ chức nơi tác giả đang làm việc tiếp nhận hồ sơ xét tặng, thành lập Hội đồng đánh giá cấp cơ sở và xét chọn gửi tham dự xét tặng cấp tỉnh)

-       Cấp bộ, ngành, địa phương (Sở Khoa học và Công nghệ cơ quan tham mưu UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ, thành lập Hội đồng đánh giá và xét chọn gửi tham dự xét tặng cấp Nhà nước).

-       Cấp Nhà nước: được thực hiện qua hai bước

+  Bước 1: Xét tại Hội đồng xét tặng Giải thưởng chuyên ngành cấp Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định thành lập.

+  Bước 2: Xét tại Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập trên cơ sở đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Hội đồng có Tổ công tác giúp việc do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định thành lập.

2.   Thời gian, tiến độ xét tặng Giải thưởng tại Hội đồng cấp cơ sở; bộ, ngành, địa phương

-       Hội đồng cấp cơ sở tổ chức xét tặng Giải thưởng từ ngày 01/12/2025 và hoàn thành trước 31/12/2025.

-       Hội đồng cấp Bộ, ngành, địa phương tổ chức xét tặng Giải thưởng và hoàn thành trước ngày 15/4/2026. Đăng tin trên cổng thông tin điện tử của bộ, ngành, địa phương danh sách tác giả công trình, tên công trình đề nghị và kết quả xét tặng Giải thưởng theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định số 18/2024/NĐ-CP ngày 21/02/2024 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ.

3.   Thời gian tiếp nhận hồ sơ, tiến độ tổ chức xét tặng Giải thưởng của Hội đồng cấp Nhà nước và dự kiến thời hạn trình Thủ tướng Chính phủ kết quả xét Giải thưởng:

-       Bộ Khoa học và Công nghệ nhận hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng cấp Nhà nước kết thúc vào 17h00 ngày 08/5/2026 (đối với hồ sơ thường) và 17h00 ngày 15/5/2026 (đối với hồ sơ mật). Thời gian được tính theo dấu bưu điện (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc dấu Văn bản đến của Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ nhận (số 113 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội).

Triển khai các thủ tục liên quan đến công tác tổ chức xét tặng Giải thưởng của Hội đồng cấp Nhà nước từ tháng 6/2026 và hoàn thành công tác tổ chức xét tặng Giải thưởng của Hội đồng cấp Nhà nước trong tháng 9/2026.

-       Thời gian, tiến độ tổ chức xét tặng Giải thưởng Hội đồng cấp Nhà nước cụ thể:

+  Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước tổ chức xét tặng Giải thưởng và hoàn thành trước 30/8/2026. Đăng tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ về danh sách công trình kèm tác giả, báo cáo tóm tắt công trình đề nghị và kết quả xét tặng Giải thưởng theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 18/2024/NĐ-CP ngày 21/02/2024 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ;

+  Hội đồng cấp Nhà nước tổ chức xét tặng Giải thưởng và hoàn thành trong tháng 9/2026. Công bố kết quả xét tặng Giải thưởng trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ và đưa tin 03 số liên tiếp trên báo trung ương theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định số 18/2024/NĐ-CP ngày 21/02/2024 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ; dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ kết quả xét tặng Giải thưởng cuối tháng 11/2026 và tổ chức Lễ Giải thưởng dịp 02/9/2027.

 

Anh-tin-bai

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt phát biểu tại Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 6

Ngoài các quy định về quy trình, thời gian và tiến độ nêu trên, các tổ chức, cá nhân khi tham gia cần xem kỹ các quy định khác tại Nghị định số 18/2024/NĐ-CP ngày 21/02/2024 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ.

Sở Khoa học và Công nghệ xin thông báo kế hoạch xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 7 đến tổ chức, cá nhân biết và tham gia./.

fscan_20240521_110359.signed.pdf1002_SKHCN-VP_04-06-2024_TB ke hoach to chuc Giai thuong HCM- NN ve KHCN.signed.pdf

Nguyễn Thị Huyền Trân
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1