image banner
Thông báo kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Khoa học và Công nghệ của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An kỳ 2019 - 2023
Lượt xem: 38

Dựa vào công bố kết quả tại Quyết định số 1863/QĐ-UBND ngày 29/02/2024 của UBND tỉnh về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An kỳ 2019 - 2023 (Đính kèm Quyết định số 1863/QĐ-UBND ngày 29/02/2024)1863_QĐ-UBND_29-02-2024_2_QD cong bo he thong hoa VBQPPL 2019-2023.pdf

Trong đó, kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) thuộc lĩnh vực Khoa học và Công nghệ như sau:

1. Tập hệ thống hóa văn bản QPPL còn hiệu lực gồm 23 văn bản (Từ số thứ tự 654 đến 676 của trang 112, 113, 114, 115 tại Quyết định số 1863/QĐ-UBND ngày 29/02/2024).

2. Danh mục văn bản QPPL còn hiệu lực gồm 23 văn bản (Từ số thứ tự 654 đến 676 của trang 210, 211, 212, 213 tại Quyết định số 1863/QĐ-UBND ngày 29/02/2024).

3. Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ gồm 12 văn bản (Từ số thứ tự 238 đến 249 của trang 254, 255, 256 tại Quyết định số 1863/QĐ-UBND ngày 29/02/2024).

4. Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần, gồm 02 văn bản (Từ số thứ tự 69 đến 70 của trang 284, 285 tại Quyết định số 1863/QĐ-UBND ngày 29/02/2024).

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng thông báo đến Quý cơ quan, đơn vị nắm biết, thuận tiện trong quá trình thực hiện, trao đổi công việc có liên quan đến lĩnh vực Khoa học và Công nghệ./.

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1