image banner
Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ tham gia Chính sách hỗ trợ nhân rộng kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ công nghệ, đổi mới sáng tạo năm 2024 (bổ sung) và năm 2025
Lượt xem: 219
Thực hiện Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 18/6/2021 của UBND tỉnh Long An về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 30/3/2021 của HĐND tỉnh Long An về việc ban hành Chính sách hỗ trợ nhân rộng kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ công nghệ, đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2021 – 2025.

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh thực hiện đề xuất nhiệm vụ tham gia Chính sách hỗ trợ nhân rộng kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ công nghệ, đổi mới sáng tạo để Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, tổ chức xét duyệt đưa vào kế hoạch 2024 (bổ sung) và kế hoạch thực hiện năm 2025 như sau: 

 1. Yêu cầu chung đối với đề xuất nhân rộng:

Đáp ứng các yêu cầu, tiêu chí theo Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 18/6/2021 của UBND tỉnh,  trong đó tập trung tính mới, tính tiên tiến, khả năng ứng dụng mang lại hiệu quả thiết thực cho ngành, địa phương, tổ chức, đơn vị đồng thời làm rõ nguồn kinh phí đối ứng, lộ trình phân bổ kinh phí thực hiện.

2. Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ nhân rộng, thời hạn tiếp nhận

- Hồ sơ đề xuất: Phiếu đề xuất nhiệm vụ nhân rộng (Mẫu phiếu đính kèm).

- Cách thức nộp hồ sơ: Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đề xuất nhiệm vụ nhân rộng, căn cứ vào các nội dung quy định tại Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 18/6/2021 của UBND tỉnh, gửi công văn đề nghị/ phiếu đề xuất gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Sở Khoa học và Công nghệ (Địa chỉ: Số 4, đường Song Hành, Phường 6, TP. Tân An, tỉnh Long An. Email: skhcn@longan.gov.vn).

- Thời hạn nhận hồ sơ: đến hết ngày 31/3/2024.

Lưu ý: do định mức hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ tính trên một đề xuất nhân rộng, ứng dụng (triển khai một đối tượng cụ thể, địa bàn cụ thể), do đó, không gom chung nhiều đối tượng, nhiều địa bàn chung một trong phiếu đề xuất.   

3. Thông tin liên hệ, hỗ trợ:

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cần tìm hiểu thêm thông tin phục vụ cho việc xây dựng nội dung đề xuất nhiệm vụ nhân rộng, đề nghị liên hệ Phòng Quản lý khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ; Điện thoại: 0272.3832615 – 0904474605 (Bà Trần Thị Thanh Thúy -Phó Trưởng phòng quản lý Khoa học) để được hỗ trợ.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An thông báo và kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân quan tâm phối hợp đề xuất nhiệm vụ.

Trân trọng thông báo

Mẫu Phiếu đề xuất.docx

121_TB-SKHCN_19-01-2024_SKHCN Thông báo triển khai chính sách nhân rộng bs 2024 và 2025.signed.pdf

QĐ-UBND 21-2021 TRIEN KHAI NQ 03.pdf

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1