image banner
Bộ Tư pháp tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo Biểu trưng (LOGO), Khẩu hiệu (SLOGAN) và Mô phỏng ứng dụng điện tử (APP) của Bộ pháp điển Việt Nam”
Lượt xem: 70

Thực hiện Kế hoạch công bố Bộ pháp điển Việt Nam (kèm theo Quyết định số 2212/QĐ-BTP ngày 15/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), Bộ Tư pháp tổ chức Cuộc thi "Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo Biểu trưng (LOGO), Khẩu hiệu (SLOGAN) và Mô phỏng ứng dụng điện tử (APP) của Bộ pháp điển Việt Nam".

1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 1.1. MỤC ĐÍCH
 Cuộc thi "Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo biểu trưng (LOGO), khẩu hiệu (SLOGAN) và Mô phỏng ứng dụng điện tử (APP) của Bộ pháp điển Việt Nam" nằm trong chuỗi các sự kiện hướng tới Lễ công bố Bộ pháp điển Việt Nam, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2023.
 Thông qua Cuộc thi, Ban Tổ chức mong muốn tăng mức độ nhận diện, hiểu biết của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về Bộ pháp điển và phát huy giá trị khai thác, sử dụng Bộ pháp điển - sản phẩm chính thức của Nhà nước do các bộ, ngành thực hiện, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật Việt Nam.
 1.2. YÊU CẦU
 - Khuyến khích đa dạng các đối tượng tham gia mọi nghề nghiệp, vị trí, độ tuổi, giới tính, địa lý, trình độ...
 - Phát huy trí tuệ cá nhân và tập thể trong cộng đồng, xã hội, bảo đảm tính tự nguyện và tự do sáng tạo của các đối tượng tham gia.
 - Các nội dung triển khai, đề xuất bám sát nội dung, ý nghĩa, vai trò, giá trị của Bộ pháp điển Việt Nam và tuân thủ quy định về phổ biến, giáo dục pháp luật và sở hữu trí tuệ.
 2. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
 Các cá nhân, tập thể có khả năng sáng tạo Biểu trưng (LOGO) hoặc Khẩu hiệu (SLOGAN) hoặc Mô phỏng ứng dụng điện tử (APP) và tự nguyện đăng ký tham gia dự thi trong phạm vi toàn quốc.
 3. HÌNH THỨC DỰ THI
 Người tham gia có thể dự thi theo cá nhân hoặc tập thể bằng hình thức gửi bài trực tiếp hoặc trực tuyến về Bộ Tư pháp.
 4. YÊU CẦU ĐỐI VỚI TÁC PHẨM DỰ THI
 Tác giả/nhóm tác giả tham gia dự thi một trong các nội dung hoặc toàn bộ các nội dung sau: Biểu trưng (LOGO) hoặc Khẩu hiệu (SLOGAN) hoặc Mô phỏng ứng dụng điện tử (APP) của Bộ pháp điển Việt Nam. Trong đó, tác phẩm dự thi bảo đảm các yêu cầu như:
 4.1. Về ý tưởng
 - Đối với LOGO hoặc SLOGAN: Tác giả/nhóm tác giả được tự do triển khai các ý tưởng, bảo đảm tác phẩm dự thi có tính khái quát và tính hình tượng cao, thể hiện được ý nghĩa, vai trò, nội dung, giá trị sử dụng của Bộ pháp điển.
 - Đối với APP: Tác giả/nhóm tác giả tự do sáng tạo giao diện, tính năng, hình ảnh, bố cục… của bản Mô phỏng ứng dụng điện tử Bộ pháp điển bảo đảm người dùng ứng dụng dễ dàng, thuận tiện, đơn giản, chính xác, nhanh chóng trong việc tra cứu và việc xây dựng Ứng dụng điện tử Bộ pháp điển dựa trên bản mô phỏng có tính khả thi.
 (Có kèm theo Tài liệu Giới thiệu về Bộ pháp điển Việt Nam)
 4.2. Về nội dung tác phẩm dự thi
 Một tác phẩm dự thi phải đáp ứng các yêu cầu sau:
 - Đối với LOGO: Tác phẩm dự thi phải có LOGO được thiết kế vẽ tay hoặc trên máy tính một cách đồng nhất, hài hòa tạo thành một chỉnh thể trên cùng trang giấy A4 (trình bày khổ ngang hoặc dọc). Bản thuyết minh ý tưởng LOGO được đánh máy, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, nội dung ngắn gọn, súc tích, ngôn ngữ tiếng Việt.
 - Đối với SLOGAN: Tác phẩm dự thi phải có SLOGAN tối thiểu 08 từ, tối đa 20 từ và Bản thuyết minh ý tưởng SLOGAN được đánh máy, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, nội dung ngắn gọn, súc tích, ngôn ngữ tiếng Việt.
 - Đối với APP: Tác phẩm dự thi có thể thể hiện một trong 02 dạng sau:
 (i) Bản thiết kế vẽ tay hoặc trên máy tính Mô phỏng ứng dụng (có thể kèm theo bản giải thích ngắn gọn); hoặc
 (ii) Bản viết thuyết minh chi tiết mô tả Ứng dụng (không giới hạn độ dài).
 Bản thiết kế hoặc bản thuyết minh đều phải thể hiện cơ bản: (i) Các thành phần của Ứng dụng; (ii) Bố cục của Ứng dụng; (iii) Các tính năng, tiện ích trong Ứng dụng và các thành tố khác nhằm làm rõ nội dung Ứng dụng. Ngôn ngữ thể hiện và ngôn ngữ của Ứng dụng là Tiếng Việt.
 4.3. Yêu cầu khác
 - Tác phẩm dự thi được khuyến khích thuận tiện cho in ấn, trình chiếu, phóng to, ứng dụng trên các chất liệu khác nhau và bảo đảm sử dụng lâu dài;
 - Tác phẩm dự thi không được vi phạm pháp luật, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam; không kích động bạo lực, phân biệt vùng miền, giới tính, tôn giáo, không liên quan đến vấn đề nhạy cảm về chính trị;
 - Tác giả/nhóm tác giả tuyệt đối không vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm dự thi;
 - Tác phẩm dự thi phải là tác phẩm chưa được công bố trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào và chưa đạt giải tại các cuộc thi khác.
 5. VỀ TRUYỀN THÔNG TRÊN NỀN TẢNG MẠNG XÃ HỘI
 - Khuyến khích các thí sinh tham dự thực hiện đăng tải, chia sẻ các bài viết hoặc thay ảnh đại diện, ảnh bìa về Bộ pháp điển trên các nền tảng mạng xã hội hiện nay nhằm hưởng ứng Lễ Công bố Bộ pháp điển Việt Nam (có kèm theo tài liệu hướng dẫn).
 - Bài dự thi hợp lệ sẽ được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử pháp điển (phapdien.moj.gov.vn) để bình chọn tác phẩm yêu thích.
 6. SỐ LƯỢNG TÁC PHẨM DỰ THI
 Mỗi tác giả/nhóm tác giả được dự thi tối đa 02 tác phẩm/01 nội dung thi.
 7. HỒ SƠ DỰ THI VÀ HÌNH THỨC GỬI TÁC PHẨM DỰ THI
 7.1. Hồ sơ dự thi
 -  Đơn đăng ký dự thi theo mẫu (kèm theo);
 - Tác phẩm dự thi (Bản thiết kế LOGO hoặc SLOGAN hoặc Bản thiết kế/mô tả APP Bộ pháp điển).
 7.2. Hình thức gửi tác phẩm dự thi
 - Hình thức gửi điện tử: Tác giả/nhóm tác giả nộp tác phẩm dự thi qua địa chỉ hộp thư điện tử: banbientapphapdien@moj.gov.vn. Tiêu đề thư điện tử ghi rõ: Tên tác giả/nhóm tác giả - Liên hệ - Bài dự thi LOGO, SLOGAN/APP Bộ pháp điển. Ví dụ: Nguyễn Thị A - 09x.xxx.xxxx - Bài dự thi APP Bộ pháp điển.
 - Hình thức gửi trực tiếp: Tác giả/nhóm tác giả nộp tác phẩm dự thi đến địa chỉ: Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp, số 60 phố Trần Phú - phường Điện Biên - quận Ba Đình - thành phố Hà Nội. Tiêu đề thư ghi rõ: Tên tác giả/nhóm tác giả - Liên hệ - Bài dự thi LOGO, SLOGAN/APP Bộ pháp điển. Ví dụ: Nguyễn Thị A - 09x.xxx.xxxx - Bài dự thi APP Bộ pháp điển.
 Thông tin chi tiết xin liên hệ: Đồng chí Hoàng Như Quỳnh - Điện thoại: 024.62739660/0343.878.881 Fax: 024.62739655).
 8. LỊCH TRÌNH TỔ CHỨC CUỘC THI DỰ KIẾN
 - Thời gian phát động Cuộc thi: Tháng 10/2023
 - Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày phát động Cuộc thi đến hết ngày 05/11/2023.
 - Thời gian thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng: Từ sau ngày phát động cuộc thi.
 - Thời gian chấm thi: Từ ngày 06/11 đến 09/11/2023.
 Điểm chấm thi được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử pháp điển (https://phapdien.moj.gov.vn). Khiếu nại của tác giả/nhóm tác giả (nếu có) đối với kết quả Cuộc thi được gửi bằng văn bản trực tiếp về Ban Tổ chức trong vòng 02 (hai) ngày sau khi công bố điểm chấm thi. Ban tổ chức sẽ xem xét, trả lời trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản khiếu nại. Quyết định của Ban tổ chức là quyết định cuối cùng kết thúc khiếu nại.
 Trong trường hợp tác giả/nhóm tác giả phát sinh nhu cầu rút tác phẩm dự thi, đề nghị gửi thông báo bằng văn bản đến Ban Tổ chức Cuộc thi trước ngày 06/11/2023.
 - Lễ trao giải Cuộc thi: Trong tháng 11/2023
 Thông tin tổ chức Cuộc thi được đăng tải và cập nhật trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (https://www.moj.gov.vn); Trang thông tin điện tử Cục Kiểm tra văn bản QPPL Bộ Tư pháp (https://ktvb.moj.gov.vn); Cổng thông tin điện tử pháp điển (https://phapdien.moj.gov.vn).
 9. CƠ CẤU, GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG
 Tác giả/nhóm tác giả đạt giải nhận giải thưởng với giá trị tương ứng và Giấy chứng nhận của Ban tổ chức cuộc thi. Cơ cấu giải thưởng bao gồm 03 nhóm: LOGO, SLOGAN và Mô phỏng APP. Trong đó:
 9.1. Cơ cấu giải thưởng nội dung phần thi LOGO
 - 01 Giải Nhất: 7.000.000 đồng
 - 01 Giải Nhì: 5.000.000 đồng
 - 01 Giải Ba: 3.000.000 đồng
 - 10 Giải Khuyến khích: 500.000 đồng
 9.2. Cơ cấu giải thưởng nội dung phần thi SLOGAN
 - 01 Giải Nhất: 4.000.000 đồng
 - 01 Giải Nhì: 2.000.000 đồng
 - 01 Giải Ba: 1.000.000 đồng
 - 10 Giải Khuyến khích: 500.000 đồng
 9.3. Cơ cấu giải thưởng nội dung phần thi mô phỏng APP
 - 01 Giải Nhất: 10.000.000 đồng
 - 01 Giải Nhì: 7.000.000 đồng
 - 01 Giải Ba: 5.000.000 đồng
 - 10 Giải Khuyến khích: 500.000 đồng
 Ban Tổ chức cấp Giấy chứng nhận tham gia Cuộc thi đối với các tác giả/nhóm tác giả dự thi./.

Chi tiết 2369_STP-XDKTVB_06-10-2023_VB phat dong cua STP.signed.pdf

P.QLCN

Ban biên tập
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1