image banner
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập tổ mua sắm tài sản, sửa chữa các công trình của Sở Khoa học và Công nghệ
Lượt xem: 272


QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập tổ mua sắm tài sản, sửa chữa các công trình
của Sở Khoa học và Công nghệ
________________

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LONG AN

Căn cứ Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 của UBND tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của UBND tỉnh về việc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản, thuê tài sản, xử lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Long An;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập tổ mua sắm tài sản, sửa chữa công trình của Sở Khoa học và Công nghệ gồm các ông bà có tên sau:
1. Bà Hồ Thị Diệp Thúy, Phó Giám đốc – Tổ trưởng;
2. Bà Liêu Thụy Hoàng Phương, Phó Chánh Văn phòng - Thành viên;
3. Ông Huỳnh Tấn Luật, Chi cục trưởng Chi cục TC-ĐL-CL – Thành viên;
4. Ông Huỳnh Trung Hòa, TP QLKH – Thành viên;
5. Ông Nguyễn Văn Bé Ba, Chánh Thanh tra – Thành viên;
6. Ông Trương Như Ý, TP QLCN – Thành viên;
7. Bà Nguyễn Thị Ngọc Diễm, Phụ trách Kế toán – Thành viên;
8. Ông Lê Thanh Quang, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng, kỹ thuật, thông tin khoa học và công nghệ – Thành viên;
9. Bà Nguyễn Thị Huyền Trân, Chuyên viên Văn phòng – Thành viên.
Điều 2. Nhiệm vụ của tổ mua sắm, sửa chữa:
1. Kiểm tra danh mục, cấu hình thiết bị, đơn giá được phê duyệt theo kế hoạch và tham mưu tổ chức mua sắm theo quy định.
2. Tham mưu tổ chức đấu thầu, ký kết, thanh lý hợp đồng, nghiệm thu và bàn giao tài sản cho các đơn vị sử dụng theo quy định.
3. Tham mưu lập hồ sơ tư vấn, thiết kế bản vẽ và thi công các hạng mục công trình (sửa chữa) theo quy định.
4. Tham mưu các thủ tục mua sắm tài sản, sửa chữa công trình phục vụ hoạt động thường xuyên của cơ quan theo quy định.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 107/QĐ-SKHCN ngày 22/7/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ.
Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, các phòng, đơn vị thuộc Sở và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

QLCN


Ban biên tập
Tin khác
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1