image banner
Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu: “Tập huấn về “Đánh giá, Thẩm định công nghệ, dự án đầu tư; Đánh giá trình độ, năng lực công nghệ và chuyển giao, đổi mới công nghệ” năm 2023”
Lượt xem: 191

Điều 1. Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu: Tập huấn về "Đánh giá, Thẩm định công nghệ, dự án đầu tư; Đánh giá trình độ, năng lực công nghệ và chuyển giao, đổi mới công nghệ" năm 2023".
- Đơn vị được chỉ định: Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng quản lý khoa học và công nghệ.

- Địa chỉ: Số 38 phố Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

- Giá trị hợp đồng: 68.000.000 đồng (Sáu mươi tám triệu đồng).

- Kinh phí: Nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2023.

Điều 2. Giao Trưởng phòng Quản lý Công nghệ tham mưu ký hợp đồng và triển khai thực hiện đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Quản lý Công nghệ, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng quản lý khoa học và công nghệ và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

231_QĐ-SKHCN_05-10-2023_QĐ- chi dinh thau tap huan.signed.pdf

P.QLCN

Ban biên tập
Tin khác
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1