image banner
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê 50 gian hàng; Thiết kế, in ấn theo Kế hoạch tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Long An năm 2023 - Techfest Long An 2023
Lượt xem: 138

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê 50 gian hàng; Thiết kế, in ấn của Tổ Mua sắm sửa chữa như sau:

STTTên gói thầuGiá gói thầu (triệu đồng)Nguồn vốnHình thức lựa chọn nhà thầuPhương thức lựa chọn nhà thầuThời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầuLoại hợp đồngThời gian thực hiện hợp đồng 
1

 

 
Thuê 50 gian hàng

 

 
98.660

 
Vốn sự nghiệp KH&CN năm 2023

 

 

Chỉ định thầu rút gọn

  
Theo Khoản 5 Điều 35 Luật Đấu thầu ngày  26/11/2013 

 

 
Trọn gói

 

30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 
2

 

 
Thiết kế, in ấn

 

 

97.593

 
Vốn sự nghiệp KH&CN năm 2023

 

 

Chỉ định thầu rút gọn

 

 
Teo Khoản 5 Điều 35 Luật Đấu thầu ngày  26/11/2013 

 

 

 
Trọn gói

 

30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 
Tổng giá trị gói thầu: 196.253.000 đồng (Một trăm chín mươi sáu triệu hai trăm năm mươi ba ngàn đồng)

Điều 2. Giao Tổ Mua sắm, sửa chữa chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Quản lý Công nghệ, Tổ Mua sắm, sửa chữa và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

VPS-NTHT

Ban biên tập
Tin khác
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1