image banner
Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Các gói thầu cho Đề tài: “Chọn lọc và thử nghiệm sản xuất giống lúa Huyết Rồng (ORYZA SATIVA L.) đạt tiêu chuẩn chất lượng cao theo hướng hữu cơ ở khu vực huyện Vĩnh Hưng và huyện Tân Hưng”
Lượt xem: 117

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu cho Đề tài: "Chọn lọc và thử nghiệm sản xuất giống lúa Huyết Rồng (ORYZA SATIVA L.) đạt tiêu chuẩn chất lượng cao theo hướng hữu cơ ở khu vực huyện Vĩnh Hưng và huyện Tân Hưng" của Trường Đại học Cần Thơ với nội dung chi tiết như sau:

TTTên gói thầuGiá
gói thầu (đồng)
Nguồn vốnHình thức lựa chọn nhà thầuPhương
thức lựa chọn nhà thầu
Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầuLoại hợp đồngThời gian thực hiện hợp đồng
1Phân tích gen Wx (cơm mềm dẻo) năm 2023132.000.000Sự nghiệp KH&CN và công nghệ Chỉ định thầu rút gọn Theo khoản 5 Điều 35 Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013Trọn gói20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
2Phân tích mẫu thí nghiệm năm 2024299.000.000Sự nghiệp khoa học và công nghệ Chỉ định thầu rút gọn Theo khoản 5 Điều 35 Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013Trọn gói120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
3Phân tích mẫu thí nghiệm năm 202540.380.000Sự nghiệp khoa học và công nghệ Chỉ định thầu rút gọn Theo khoản 5 Điều 35 Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013Trọn gói90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
Tổng giá trị
gói thầu
471.380.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm bảy mươi mốt triệu ba trăm tám mươi ngàn đồng)

 
 Điều 2. Trường Đại học Cần Thơ chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng quản lý Khoa học, Trường Đại học Cần Thơ và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Ban biên tập
Tin khác
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1