image banner
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu sửa chữa, bảo dưỡng năm 2023 tại Trạm Nghiên cứu ứng dụng KH&CN ĐTM
Lượt xem: 47

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu sữa chữa, bảo dưỡng năm 2023 tại Trạm Nghiên cứu ứng dụng KHCN ĐTM với nội dung chi tiết như sau:

STTTên gói thầuGiá
gói thầu (đồng)
Nguồn vốnHình thức lựa chọn nhà thầuPhương thức lựa chọn nhà thầuThời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầuLoại hợp đồngThời gian thực hiện hợp đồng
1Gói 1: Duy tu, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước sạch tại Trạm Nghiên cứu ứng dụng KHCN Đồng Tháp Mười99.205.000Sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2023Chỉ định thầu rút gọn Theo khoản 5 Điều 35 Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013Trọn gói60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
2 Gói 2: Sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng hệ thống điện và trạm bơm tại Trạm Nghiên cứu ứng dụng KHCN Đồng Tháp Mười69.165.000Sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2023Chỉ định thầu rút gọn Theo khoản 5 Điều 35 Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013Trọn gói60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
3 Gói 3: Cải tạo, xây dựng sân nền và hàng rào bảo vệ tại Trạm Nghiên cứu ứng dụng KHCN Đồng Tháp Mười99.132.000Sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2023Chỉ định thầu rút gọn Theo khoản 5 Điều 35 Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013Trọn gói45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
4Gói 4: Cải tạo nhà làm việc và xây dựng cột cờ tại Trạm Nghiên cứu ứng dụng KHCN Đồng Tháp Mười98.602.000Sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2023Chỉ định thầu rút gọn Theo khoản 5 Điều 35 Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013Trọn gói45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
Tổng cộng 366.104.000      

 

Điều 2. Tổ tư vấn đấu thầu chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng, kỹ thuật, thông tin khoa học và công nghệ, Tổ tư vấn đấu thầu và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Ban biên tập
Tin khác
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1