image banner
Báo cáo Tình hình, kết quả triển khai Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030" (từ ngày 21/12 - 27/12/2023)
Lượt xem: 403

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo, triển khai

Tiếp tục chỉ đạo, lãnh đạo các phòng chuyên môn thực hiện nghiêm túc các văn bản Đề án 06 từ cấp trên, đơn vị mình và thực hiện tuyên truyền, triển khai đến công chức, viên chức và người lao động tại Sở nắm biết cùng thực hiện. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ đúng theo quy định.

Triển khai, quán triệt các phòng, đơn vị trực thuộc Sở có liên quan đến giải quyết TTHC thực hiện xử lý hồ sơ hành chính trên phần mềm quản lý văn bản và số hóa kết quả giải quyết hồ sơ hành chính.

2. Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến

Trong tuần, 100% hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trực tuyến theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018, thực hiện số hóa thành phần hồ sơ theo quy định. Duy trì, tỷ lệ văn bản điện tử đi, văn bản đến phân công, giao việc cho các phòng chuyên môn và đơn vị thuộc trên môi trường điện tử.

Cán bộ biệt phái tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh chủ động sử dụng thông tin, giấy tờ đã được tích hợp trên ứng dụng VNeID để giải quyết thủ tục hành chính đối với các trường hợp công dân đã có tài khoản định danh điện tử mức 2 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3539/UBND-VHXH ngày 26/4/2023.

3. Tiện ích, phát triển công dân số

98,61% công chức, viên chức và người lao động cài đặt ứng dụng VNeID tích hợp thông tin, giấy tờ sử dụng tài khoản định danh điện tử (mức độ 1: 01/72 chiếm 1,39%; mức độ 2: 71/72 đạt 97,22%).

4. Đảm bảo an ninh, an toàn

Cán bộ biệt phái tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và công chức giải quyết TTHC khai thác hiệu quả dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công đảm bảo nguyên tắc không yêu cầu công dân khai báo lại các thông tin được khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu phục vụ triển khai Đề án 06 và chuyển đổi số quốc gia.

5. Công tác tuyên truyền

Từ ngày 21/12 - 27/12/2023, Sở tuyên truyền nội dung liên quan đến Đề án 06 được 01 lượt thông qua bảng Led tại Trung tâm Ứng dụng, kỹ thuật, thông tin khoa học và công nghệ. 

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TỪ NGÀY 28/12 - 03/01/2024

1. Tiếp tục tuyên truyền các văn bản liên quan đến Đề án 06 của cấp trên và cấp mình đến công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về ý nghĩa,  tầm quan trọng của Đề án 06. 

2. Thường xuyên cập nhật những văn bản từ cấp trên, cụ thể hóa những nội dung trọng tâm và triển khai đến công chức, viên chức và người lao động góp phần thực hiện có hiệu quả Đề án 06. Ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến cải cách hành chính, chuyển đổi số.

3. Thực hiện tốt việc tham mưu Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định TTHC mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ trên trang thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ, văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Duy trì tỷ lệ công chức, viên chức và người lao động trong cài đặt ứng dụng VNeID.

5. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục thực hiện hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin "Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành khoa học và công nghệ".

VPS-PHHTran

Ban biên tập
Tin khác
1 2 3 
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1