image banner
TĂNG CƯỜNG ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG ĐO LƯỜNG HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ TẠI LONG AN
Lượt xem: 53

Ngày 10/8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 996/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" (gọi tắt là Đề án 996).

Để tổ chức triển khai nhiệm vụ này, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án 996 về đo lường tại Quyết định số 82/QĐ-BKHCN ngày 16/01/2019; phê duyệt danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trọng tâm cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường đến 2025, định hướng đến 2030 tại Quyết định số 3807/QĐ-BKHCN 18/12/2019; công bố TCVN 13187: 2020 Phòng thí nghiệm đo lường - Tiêu chí đánh giá năng lực đo lường tại Quyết định số 2783/QĐ-BKHCN 13/10/2020; ban hành Quyết định 510/QĐ-BKHCN ngày 17/3/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ "Hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp".

Đề án 996 nhằm phát triển hạ tầng đo lường quốc gia theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng hội nhập quốc tế và nhu cầu bảo đảm đo lường chính xác cho hoạt động doanh nghiệp, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội Việt Nam, phù hợp với quy hoạch phát triển bộ ngành, địa phương. Đồng thời tập trung hỗ trợ doanh nghiệp trong một số ngành, lĩnh vực ưu tiên; xây dựng và triển khai hiệu quả Chương trình bảo đảm đo lường tại doanh nghiệp; tăng cường hoạt động đo lường gắn chặt với hoạt động doanh nghiệp. Xây dựng và áp dụng hiệu quả bộ tiêu chí quốc gia đánh giá các lĩnh vực đo lường để tăng cường hiệu quả, hiệu lực của công tác quản lý nhà nước về đo lường…

Để cụ thể hóa hoạt động tại địa phương, ngày 08/6/2022 UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định số 5074/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch triển khai Đề án "Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bản tỉnh Long An".

Thực hiện các văn bản nói trên, năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch số 684/KH-SKHCN ngày 28/6/2022 về việc triển khai Đề án "Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh

và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Long An năm 2022,  theo đó đã tổ chức đào tạo nghiệp vụ nghiệp vụ Đo lường và cấp giấy chứng nhận về Đo lường học và Quản lý đo lường cho 60 học viên đại diện cho các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, bên cạnh đó đã đào tạo và cấp giấy chứng nhận cho 05 viên chức thuộc Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật thông tin KH&CN đủ tiêu chuẩn, điều kiện thực hiện kiểm định về lĩnh vực "đo lường nhiệt độ". Tổ chức Hội thảo triển khai Đề án "Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Long An; nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phổ biến sâu rộng về vai trò, tầm quan trọng hoạt động đo lường tới các doanh nghiệp; Đồng thời, phát triển hạ tầng đo lường của tỉnh theo hướng đồng bộ, hiện đại; Hỗ trợ doanh nghiệp trong một số ngành, lĩnh vực ưu tiên; xây dựng và triển khai hiệu quả Chương trình bảo đảm đo lường tại doanh nghiệp; tăng cường hoạt động đo lường gắn kết chặt chẽ với hoạt động doanh nghiệp. Hội thảo được thực hiện với sự tham dự của 80 đại biểu là đại diện cho các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, qua đó thực hiện Chương trình ký kết hợp tác giữa Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 và Trung tâm Ứng dụng, Kỹ thuật, Thông tin khoa học và công nghệ tỉnh Long An. Bên cạnh đó, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức được 02 lớp Hội nghị phổ biến, hướng dẫn văn bản pháp luật trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng với sự tham gia của 150 đại biểu là đại diện cho các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật, tăng cường trao đổi thông tin giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ thông tin pháp lý trong công tác quản lý tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng.

Tiếp tục công tác đào tạo nguồn nhân lực thuộc lĩnh vực đo lường trong năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch số 214/KH-SKHCN ngày 02/3/2023 về việc triển khai Đề án "Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Long An năm 2023, đã tổ chức đào tạo Quản lý đo lường và Kiểm định viên phương tiện đo độ khúc xạ mắt và cấp giấy chứng nhận về Đo lường học và Quản lý đo lường cho 60 học viên đại diện cho các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong đó cấp giấy chứng nhận cho 05 viên chức thuộc Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật thông tin KH&CN đủ tiêu chuẩn, điều kiện thực hiện kiểm định về lĩnh vực "đo lường tiêu cự kính mắt"; tổ chức đào tạo Nghiệp vụ kiểm tra nhà nước về đo lường cho cơ quan quản lý đã đào tạo và cấp chứng chỉ cho 40 học viên thuộc cơ quan quản lý Nhà nước ở địa phương đối với trưởng đoàn và cán bộ kỹ thuật khi thực hiện công tác kiểm tra nhà nước vể đo lường theo quy định.

cc55_Cuong.PNG 

cc55_Cuongcanh.PNG 

LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ ĐO LƯỜNG

Đo lường là một lĩnh vực khoa học - kỹ thuật chính xác, là hoạt động không thể thiếu, có vai trò quan trọng đối với đời sống kinh tế - xã hội, sản xuất kinh doanh, nghiên cứu khoa học, an ninh và quốc phòng. phát triển hạ tầng đo lường quốc gia và thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 996 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế. Đồng thời đề xuất những cơ chế và phương thức phối hợp phù hợp với những yêu cầu, điều kiện của biện pháp quản lý mới trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra nhanh chóng trong phạm vi toàn thế giới./.

                                                        Tiến_Chi cục TC-ĐL-CL

 

Tin khác
1 2 
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1