image banner
Hội nghị tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2024, nhiệm vụ “Dự án KH&CN: Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng đồng bộ các HTQL, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với điều kiện tại tỉnh Long An năm 2024”
Lượt xem: 91

Chiều ngày 19/4/2024, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2024 (thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030), nhiệm vụ “Dự án KH&CN: Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng đồng bộ các HTQL, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với điều kiện tại tỉnh Long An năm 2024”.

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa thông qua việc áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa. Sở Khoa học và Công nghệ đã thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2024 (thuộc lĩnh vực năng suất chất lượng) theo Quyết định số 6392/QĐ-UBND ngày 18/7/2023 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đề xuất thực hiện năm 2024. Kết quả có 02 đơn vị đăng ký tham gia thực hiện.

1. Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 (Smedec 2)

- Đăng ký Chủ nhiệm nhiệm vụ: CN. Lê Đình Khôi.

2. Trung tâm Ứng dụng, kỹ thuật thông tin khoa học và công nghệ Long An.

- Đăng ký Chủ nhiệm nhiệm vụ: Ths. Lê Thanh Quang.

Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Dự án KH&CN: Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng đồng bộ các HTQL, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với điều kiện tại tỉnh Long An năm 2024” được thành lập theo Quyết định số 63/QĐ-SKHCN ngày 04/4/2024 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Thành viên Hội đồng gồm: ThS. Nguyễn Minh Hải - GĐ Sở KH&CN - CT Hội đồng; ThS. Võ Bửu Viết Cường - PGĐ Sở KH&CN - PCT Hội đồng; Ths. Bùi Minh Châu - PGĐ Sở KH&CN Sóc Trăng - Ủy viên phản biện 1; KS. Nguyễn Văn La - Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục TCĐLCL tỉnh Vĩnh Long - Ủy viên phản biện 2 và đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công Thương, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là thành viên Hội đồng.

Anh-tin-bai

Ông Nguyễn Minh Hải - Giám đốc Sở KH&CN - Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn

Ông Lê Quốc Anh – Thư ký hội nghị báo cáo trước hội nghị như sau:

Mục tiêu của đề tài là:

 - Khảo sát, đánh giá lựa chọn các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Long An tham gia xây dựng, áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng tiên tiến; xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn cơ sở, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

- Hỗ trợ ít nhất 25 doanh nghiệp xây dựng, áp dụng và được chứng nhận (nếu có) các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng tiên tiến: 20 doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý, 05 doanh nghiệp áp dụng công cụ cải tiến năng suất chất lượng tiên tiến.

- Hỗ trợ ít nhất 05 chủng loại sản phẩm, hàng hóa được xây dựng, ban hành, áp dụng và được chứng nhận (nếu có) các tiêu chuẩn cơ sở, TCVN, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn nước ngoài, các quy chuẩn kỹ thuật.

- Đào tạo ít nhất 05 chuyên gia tư vấn hệ thống quản lý chất lượng, công cụ cải tiến năng suất chất lượng.

Sản phẩm của đề tài dự kiến bao gồm:

- 01 Báo cáo kết quả tình hình khảo sát, đánh giá;

- 25 Giấy chứng nhận của tổ chức chứng nhận hoặc xác nhận, ban hành vận hành của doanh nghiệp (đối với nội dung không quy định phải chứng nhận);

- 05 Giấy chứng nhận của tổ chức chứng nhận hoặc công bố áp dụng của doanh nghiệp (đối với nội dung không quy định phải chứng nhận);

- Ít nhất 05 Chuyên gia tư vấn hệ thống quản lý chất lượng, công cụ cải tiến năng suất chất lượng phải được chứng nhận hoặc xác nhận đã hoàn thành đào tạo lý thuyết và thực hành;

- Bộ tài liệu hướng dẫn triển khai, áp dụng;

- 01 bài báo kết quả thực hiện dự án.

ThS. Nguyễn Minh Hải - GĐ Sở KH&CN - CT Hội đồng chủ trì hội nghị  trình bày tóm tắt trình tự và nội dung triển khai của hội nghị tuyển chọn. Sau đó, hội đồng tiến hành làm việc.

 

Anh-tin-bai

Quang cảnh Hội nghị

 

Sau khi nghe đại diện trong ban chủ nhiệm đề tài của 02 đơn vị trình bày bày, Hội đồng tiến hành nhận xét đánh giá đối với từng đơn vị đăng ký tham gia thực hiện. Sau đó, Hội đồng tiến hành chấm điểm đối với từng đơn vị. Căn cứ kết quả kiểm phiếu và quy định tại Thông tư số 15/2022/TT-BKHCN ngày 12/10/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030, Hội đồng kiến nghị tổ chức, cá nhân sau đây trúng tuyển chủ trì nhiệm vụ nêu trên:

- Tên tổ chức: Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật thông tin khoa học và công nghệ tỉnh Long An

- Họ và tên cá nhân chủ nhiệm: Ths. Lê Thanh Quang.

Qua Hội nghị tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ nói trên, Hội đồng đã có những góp ý với Ban chủ nhiệm nhiệm vụ và đã thống nhất nhiệm vụ được thực hiện với một số chỉnh sửa, bổ sung cho thuyết minh đề cương. Chủ tịch Hội đồng yêu cầu đơn vị chủ trì hoàn chỉnh lại thuyết minh theo Biên bản và đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ xem xét và tiến hành thủ tục triển khai nhiệm vụ theo quy định./.

PHẠM DUY
Tin khác
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1