image banner
Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 13 (2014-2015)
Lượt xem: 175
Ngày 18/12/2013, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã ra Quyết định số 985/QĐ-LHHVN ban hành Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 13 (2014-2015) và kêu gọi các tổ chức, cá nhân trên toàn quốc hưởng ứng tham gia Hội thi.

Thể lệ bao gồm các nội dụng chính sau:

1. Mục đích, ý nghĩa:
Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc được tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của toàn dân trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

2. Lĩnh vực dự thi: Gồm 6 lĩnh vực sau
- Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông;
- Cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải;
- Vật liệu, hóa chất, năng lượng;
- Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường;
- Y dược;
- Giáo dục và đào tạo.

3. Đối tượng dự thi:
- Mọi cá nhân người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, cá nhân người nước ngoài đang làm việc và sinh sống tại Việt Nam, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, nghề nghiệp, có các giải pháp kỹ thuật là kết quả của hoạt động sáng tạo, sáng kiến, cải tiến và ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động kinh tế - xã hội được tạo ra và áp dụng tại Việt Nam từ năm 2009 trở lại đây đều có quyền tham dự Hội thi.
- Mọi tổ chức của Việt Nam đã đầu tư để tạo ra giải pháp kỹ thuật đều có quyền đứng tên tham dự Hội thi. Trong trường hợp này, những người trực tiếp tham gia sáng tạo ra giải pháp kỹ thuật được tổ chức đứng tên dự thi đăng ký là tác giả hoặc nhóm tác giả của giải pháp kỹ thuật dự thi đó.
- Các công trình đã đoạt giải Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam thì không được tham gia.

4. Hồ sơ dự thi:
- Phiếu đăng ký dự thi  (theo mẫu);
- Bản mô tả giải pháp dự thi;
- Toàn văn giải pháp dự thi;
- Toàn văn giải pháp dự thi;
- Các tài liệu khác (nếu có).

5. Thời gian và địa chỉ nộp hồ sơ dự thi:
- Từ ngày công bố thể lệ đến hết ngày 31/8/2015;
- Địa chỉ nộp hồ sơ dự thi:
 + Nộp thông qua BTC Hội thi tại địa phương.
 + Nộp trực tiếp về:
Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC)
53 Nguyễn Du, Hà Nội

6. Giải thưởng:
- 06 giải Nhất, mỗi giải 26 triệu đồng;
- 12 giải Nhì, mỗi giải 20 triệu đồng;
- 24 giải Ba, mỗi giải 15 triệu đồng;
- 48 giải Khuyến khích, mỗi giải 7 triệu đồng.

Trên đây là một số thông tin về Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 13 (2014-2015) để các tổ chức, cá nhân nắm biết và tham gia./.

Xem Toàn văn Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc.

Phòng QLCN
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1