image banner
Thể lệ Giải thưởng Sáng Tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2015
Lượt xem: 183
Thực hiện văn bản chỉ đạo số 1096/VPUBND-KT ngày 23/6/2015 của Văn phòng UBND tỉnh về việc phổ biến thể lệ, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham gia Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2015; Sở Khoa học và Công nghệ giới thiệu tóm tắt Thể lệ Giải thưởng để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia như sau:

1.  Mục đích, ý nghĩa:

Giải thưởng Sáng tạo Khoa học - Công nghệ Việt Nam được xét trao tặng cho các tác giả có những công trình khoa học công nghệ có giá trị khoa học - kinh tế - xã hội lớn, đang được thực hiện tại Việt Nam nhằm khuyến khích nghiên cứu, áp dụng các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến vào sản xuất và đời sống và nhằm công nhận sự đóng góp nổi bật của các nhà khoa học, công nghệ.

2.  Đối tượng được xét trao Giải thưởng:

Các tác giả là công dân Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài; người nước ngoài đang lao động, học tập, công tác tại Việt Nam có các công trình khoa học - công nghệ được nghiên cứu, áp dụng trên lãnh thổ Việt Nam trong phạm vi 5 năm tính đến thời điểm cuối cùng nộp hồ sơ.

3.  Lĩnh vực khoa học công nghệ của Giải thưởng:

Giải thưởng được xét và trao cho các công trình thuộc các lĩnh vực sau:

- Công nghệ thông tin, Điện tử và Viễn thông;
- Cơ khí và tự động hóa;
- Sinh học phục vụ sản xuất và đời sống;
- Công nghệ vật liệu;
- Công nghệ bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên;
- Công nghệ tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới.

4.  Tiêu chuẩn đánh giá:

        a.  Các yêu cầu đối với công trình được xét giải thường:

        - Công trình có tính mới, tính sáng tạo, lần đầu tiên được áp dụng ở Việt Nam, đạt hiệu quả  kinh tế, xã hội cao, không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và chưa được trao Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam và Giải thưởng của Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc.
        - Công trình đã được Hội đồng Khoa học cấp bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc các cấp tương đương trở lên, Hội đồng Khoa học của Tổng Công ty được thành lập theo Quyết định 90, 91/TTg ngày 7/3/1994 của Thủ tướng Chính phủ và các Tập đoàn kinh tế hoặc Hội đồng Khoa học của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật nghiệm thu đánh giá loại khá trở lên.
        - Ưu tiên xét Giải thưởng đối với các công trình khoa học công nghệ được áp dụng mang lại hiệu quả cao ở vùng sâu, vùng xa, miền núi và hải đảo. Khuyến khích các tác giả trẻ tham gia vào các công trình khoa học công nghệ được áp dụng vào thực tế sản xuất và đời sống mang lại hiệu quả cao.

       b. Các tiêu chuẩn xét trao giải thưởng:

        - Tính mới: Công trình đề cập tới những công nghệ, những vấn đề khoa học công nghệ chưa được công bố trên thế giới, chưa được bộc lộ hoặc phổ biến bằng các nguồn thông tin ở Việt Nam.
        - Tính sáng tạo: Căn cứ vào trình độ khoa học công nghệ ở trong nước và ngoài nước, kết quả nghiên cứu khoa học đó không nảy sinh một cách hiển nhiên đối với chuyên gia trong lĩnh vực đó mà là kết quả của hoạt động khoa học kỹ thuật tạo ra.
        - Hiệu quả:
           + Hiệu quả kinh tế: Là lợi ích trực tiếp có thể thu được do áp dụng công trình đó vào sản xuất và đời sống.
            + Hiệu quả kỹ thuật: Được thể hiện bằng những giải pháp, chỉ tiêu kỹ thuật mới, tiến bộ hơn so với các giải pháp, chỉ tiêu kỹ thuật trước đó.
            + Hiệu quả xã hội: Được thể hiện dưới dạng tạo công ăn việc làm, cải thiện điều kiện sống, bảo vệ sức khỏe, điều kiện làm việc, an toàn lao động, bảo vệ môi trường...
            + Khả năng áp dụng: Công trình có khả năng áp dụng ở quy mô công nghiệp, sản phẩm dễ chế tạo, dễ sử dụng, nguyên vật liệu dễ kiếm, thay thế nhập ngoại ...

5.  Mức Giải thưởng và các danh hiệu cao quý

Giải thưởng tối đa cho mỗi lĩnh vực:

- 01 giải nhất, mỗi giải được tặng Bằng khen của Ban tổ chức giải thưởng, biểu trưng vàng sáng tạo kèm theo 40 triệu đồng;
- 02 giải nhì, mỗi giải được tặng Bằng khen của Ban tổ chức giải thưởng, biểu trưng vàng sáng tạo kèm theo 25 triệu đồng;
- 03 giải ba, mỗi giải được tặng Bằng khen của Ban tổ chức giải thưởng, biểu trưng vàng sáng tạo kèm theo 20 triệu đồng;
- 04 giải khuyến khích, mỗi giải được tặng Bằng khen của Ban tổ chức giải thưởng và 15 triệu đồng;

Các phần thưởng khác:

- 01 công trình xuất sắc và 01 nhà sáng tạo nữ xuất sắc được Ban tổ chức xét và đề nghị Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) tặng Huy chương vàng và Giấy chứng nhận của Tổng giám đốc WIPO.

- Các chủ nhiệm và đồng chủ nhiệm của các công trình đoạt giải nhất sẽ được Ban tổ chức đề nghị Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen.
Các chủ nhiệm và đồng chủ nhiệm của các công trình đoạt giải cao và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền, vận động phổ biến giải thưởng sẽ được Ban tổ chức đề nghị Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen.

- Các đơn vị, cá nhân có nhiều thành tích trong việc tuyên truyền, vận động, phổ biến giải thưởng sẽ được Ban tổ chức xem xét tặng phần thưởng và Bằng khen của Ban tổ chức giải thưởng.

- Các chủ nhiệm và đồng chủ nhiệm của công trình đoạt giải nhất, nhì, ba sẽ được Ban tổ chức đề nghị Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam xét tặng Bằng Lao động Sáng tạo;

- Các tác giả trẻ (chủ nhiệm, đồng chủ nhiệm và cộng sự) là đoàn viên, thanh niên có các công trình đoạt giải nhất, nhì, ba sẽ được Ban tổ chức giải thưởng đề nghị Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xét tặng huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo hoặc Bằng khen.
      
Ngoài ra, căn cứ giá trị của các công trình, Ban tổ chức sẽ trao một số phần thưởng khác theo đề nghị của các nhà tài trợ của Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam.

6.  Hồ sơ tham dự Giải thưởng

Hồ sơ có 2 bộ, mỗi bộ bao gồm:

-   Đơn xin tham dự Giải thưởng (theo mẫu) (*)

-  Bản tóm tắt giới thiệu công trình và bản toàn văn công trình (*).

-  Bản liệt kê đầy đủ các tài liệu tham khảo và mức độ sử dụng, đặc biệt là các phần mềm mã nguồn mở...

-  Bản gốc nhận xét, đánh giá của Hội đồng Khoa học như quy định. Nếu là bản sao phải có xác nhận của cơ quan chủ quản hoặc xác nhận của công chứng.

-  Danh sách các chủ nhiệm, đồng chủ nhiệm và cộng sự kèm theo thỏa thuận về tỷ lệ phần trăm (%) đóng góp bằng chính lao động sáng tạo của từng người, có xác nhận của cơ quan chủ quản (*).

-  Các tài liệu khác (nếu có) như: Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích liên quan đến công trình tham dự, xác nhận, nhận xét, đánh giá của các đơn vị áp dụng công trình về hiệu quả đạt được do việc áp dụng đó mang lại, các bản đề mô.

Các mục (*) có file văn bản word kèm theo. Các file ảnh tác giả, ảnh công trình và các video phóng sự liên quan đến công trình gửi bẳng đĩa CD hoặc các phương tiện khác.

7.  Thời hạn tiếp nhận, xét duyệt và trao Giải thưởng

Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ tham dự giải thưởng đến hết ngày 15/10 hàng năm.

Thời hạn chấm và xét duyệt được tiến hành trong tháng 11 - tháng 12 hàng năm, Lễ trao Giải thưởng được tổ chức vào tháng 3 - tháng 4 năm sau.

8.  Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của các tác giả và giữ bí mật nội dung các công trình tham dự Giải thưởng

Các công trình tham dự Giải thưởng được Ban Tổ chức bảo đảm giữ bí mật về nội dung và lưu giữ cho đến ngày được công bố.

Trong quá trình xét duyệt, các tác giả có thể nộp đơn đăng ký xin bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

Để không bị mất tính mới do việc công bố giải thưởng, các tác giả nên chủ động nộp đơn đăng ký các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ có liên quan đến công trình trước ngày công bố giải.

Mặt khác, khi phát hiện thấy trong các công trình tham dự Giải thưởng có khả năng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, Ban Tổ chức sẽ thông báo và hướng dẫn các tác giả làm thủ tục đăng ký với Cục Sở hữu Trí tuệ trước ngày công bố giải.

Hồ sơ tham dự Giải thưởng gửi về theo địa chỉ sau:

Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC)

53 Nguyễn Du, Hà Nội

ĐT: 04.38.226419 - 04 39.434627

Website www.vifotec.vn - Email: info@vifotec.vn

 

 

XEM TOÀN VĂN GIẢI THƯỞNG LINK BÊN DƯỚI

2015_Giải thưởng KHCN VN năm 2015.PDF

Phòng QLCN.

 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1