image banner
Góp ý cho đề án Đề án Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ trong học sinh, sinh viên tỉnh Long An
Lượt xem: 201
Thực hiện Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ; Thông tư số 01/2015/TT-BKHCN ngày 12/01/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quy chế giải thưởng Tạ Quang Bửu; đồng thời thực hiện Kế hoạch số 1528/KH-UBND ngày 16/5/2014 của UBND tỉnh về việc thực hiện chiến lược phát triển khoa học và công nghệ quốc gia giai đoạn 2011-2020; Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh tổ chức xây dựng Đề án Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ trong học sinh, sinh viên tỉnh Long An.

Để đảm bảo nội dung Đề án phù hợp đồng thời với nhu cầu học sinh, sinh viên trong việc tham gia và các Sở ngành, trường học trong việc phối hợp tổ chức thực hiện; Sở Khoa học và Công nghệ gửi Quý cơ quan, đơn vị tham gia góp ý cho các nội dung của Đề án, Tờ trình và dự thảo Quyết định ban hành Đề án đính kèm sau:


Thông tin góp ý gửi về trước ngày 22/6/2015 theo địa chỉ sau:

Phòng Quản lý Công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ: 365 Quốc lộ 1, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An
Điện thoại: 0723.522885 – Email: ngothanhvu@longan.gov.vn

Rất mong sớm nhận được ý kiến góp của Qúy cơ quan, đơn vị để Đề án sớm được tổ chức triển khai, góp phần khuyến khích học sinh, sinh viên trong tỉnh nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn./.

Phòng QLCN

 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1