image banner
NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TỈNH: “XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, CON NGƯỜI LONG AN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA”
Lượt xem: 106
Ngày 28/128/2023, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh: “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Long An đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa” tại phòng họp lầu 3 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An.

Thành phần Hội đồng theo Quyết định số 289/QĐ-SKHCN, ngày 15/12/2023 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Long An gồm ThS. Nguyễn Minh Hải, GĐ Sở KH&CN - Chủ tịch Hội đồng, ThS. Hồ Thị Diệp Thúy, PGĐ Sở KH&CN – Phó Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS. Lâm Nhân, Chủ tịch hội đồng Trường Đại học Văn hóa TP.HCM và CN. Huỳnh Văn Thanh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là 2 ủy viên phản biện; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh, Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật tỉnh và Hội Liên hiệp Văn học – Nghệ thuật tỉnh là các ủy viên.

vanhoa1.jpg Quang cảnh buổi báo cáo nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học

Đây là nhiệm vu KH&CN thuộc lĩnh vực khoa học xã hội do ThS. Huỳnh Thị Thu Năm làm chủ nhiệm, Trường Chính trị tỉnh là đơn vị chủ trì. Thời gian thực hiện là 18 tháng, từ tháng 8/2022 đến tháng 12/2023.

ThS. Huỳnh Thị Thu Năm, thay mặt Ban chủ nhiệm và đơn vị chủ trì, trình bày báo cáo tóm tắt quá trình tổ chức thực hiện, báo cáo các sản phẩm khoa học và tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.

vanhoa2.jpg

Ban chủ nhiệm nhiệm vụ trình bày báo cáo nghiệm thu

Đề tài đã đạt được mục tiêu: Đánh giá nhận diện những giá trị văn hóa trên địa bàn tỉnh Long An đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và thực hiện hiệu quả, thiết thực Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban chấp hành Trung ương (Khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

- Thực hiện hiệu quả, thiết thực Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban chấp hành Trung ương (Khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước;

- Cung cấp những nội dung lý luận tổng quan về công tác xây dựng và phát triển văn hóa, con người Long An đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay;

- Đánh giá thực trạng ưu điểm, hạn chế trong công tác xây dựng văn hóa, con người Long An hiện nay. Chỉ ra nguyên nhân của thực trạng, những thách hức đang đặt ra, đồng thời phân tích tác động của văn hóa, con người Long An đến quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện tại và thời gian tới;

- Đề xuất một số định hướng, giải pháp để xây dựng, phát triển văn hóa, con người Long An phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà trong thời gian tới.

vanhoa4.jpg

CN. Huỳnh Văn Thanh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Ủy viên phản biện 2

Sau quá trình thực hiện, đề tài đã hoàn thành đầy đủ các sản phẩm KH&CN theo thuyết minh gồm:

- Chuyên đề 1: Phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Long An đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa;

- Chuyên đề 2: Thực trạng xây dựng và phát triển văn hóa, con người Long An đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa;

- Chuyên đề 3: Những vấn đề đặt ra trong việc phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Long An đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa;

- Chuyên đề 4: Nhóm giải pháp về nhận thức của hệ thống chính trị và nhân dân về vai trò của văn hóa, con người đối với sự phát triển bền vững của tỉnh Long An;

- Chuyên đề 5: Nhóm giải pháp về quản lý nhà nước trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Long An đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa;

- Chuyên đề 6: Nhóm giải pháp về mối quan hệ phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong xây dựng và phát triển văn hóa con người Long An; -

- Chuyên đề 7: Nhóm giải pháp về vai trò của nhân dân vào xây dựng và phát triển văn hóa, con người Long An trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và 02 bài báo khoa học. Đề tài đã được nghiệm thu cấp cơ sở ngày 10/12/2023 và nộp hồ sơ đề nghị nghiệm thu về Sở KH&CN theo đúng quy định. Kết quả tự đánh giá là "đạt".

vanhoa5.jpg

ThS. Nguyễn Minh Hải - GĐ Sở KH&CN - Chủ tịch Hội đồng

Hội đồng đã nêu câu hỏi đối với chủ nhiệm đề tài và đơn vị chủ trì các vấn đề cần làm rõ. Trên cơ sở đã xem xét, nghiên cứu toàn bộ hồ sơ đánh giá và các tài liệu, văn bản liên quan; kết quả góp ý của các thành viên và các phiếu nhận xét đánh giá của các uỷ viên phản biện; trao đổi thảo luận, nhận định về các kết quả của nhiệm vụ theo từng nội dung theo quy định. Hội đồng đã bỏ phiếu đánh giá "đạt" với điều kiện chỉnh sửa, bổ sung các vấn đề mà Hội đồng đặt ra nhằm hoàn thiện báo cáo.

vanhoa6.jpg

ThS.Huỳnh Thị Thu năm, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, đại diện đơn vị chủ trì báo cáo

vanhoa7.jpg

Hình ảnh Hội đồng nghiệm thu

Thay mặt Hội đồng, Ông Nguyễn Minh Hải đã kết luận: Đề tài đã thực hiện đủ các mục tiêu nghiên cứu, đầy đủ các sản phẩm đề tài, kết quả có tính ứng dụng vào thực tiễn, làm cơ sở khoa học cho tỉnh xây dựng các chính sách để phát triển văn hóa, con người tỉnh Long An trong giai đoạn m. Thống nhất các nội dung góp ý của phản biện 1, phản biện 2 và các thành viên Hội đồng. Thống nhất nghiệm thu đề tài, đề nghị Ban chủ nhiệm hoàn thiện bổ sung chỉnh sửa báo cáo tổng hợp theo ý kiến góp ý của Hội đồng, nộp kết quả, quyết toán, đăng ký kết quả, chuyển giao kết quả theo quy định./.

Huỳnh Trung Hòa

TP.QLKH


Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1