image banner
HỘI NGHỊ TƯ VẤN XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH ĐỀ XUẤT BỔ SUNG VÀO KẾ HOẠCH 2024 LĨNH VỰC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
Lượt xem: 48
Thực hiện theo Thông tư 06/2023/TT-BKHCN ngày 25/5/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước, ngày 23/02/2024, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị Tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đề xuất bổ sung vào Kế hoạch thực hiện năm 2024 thuộc lĩnh vực khoa học xã hội–nhân văn.

khxh2.jpg

ThS. Nguyễn Minh Hải – GĐ Sở KH&CN là Chủ tịch Hội đồng

Hội đồng được thành lập theo Quyết định số 12/QĐ-SKHCN ngày 19/01/2024 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Long An. Theo đó, ThS. Nguyễn Minh Hải – GĐ Sở Khoa học và Công nghệ là Chủ tịch Hội đồng, ThS. Hồ Thị Diệp Thúy – PGĐ Sở KH&CN là Phó Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS. Lâm Nhân – Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TP.HCM là ủy viên phản biện 1, ThS. Hoàng Đình Cán – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là ủy viên phản biện 2 và đại diện lãnh đạo các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Tài chính là thành viên Hội đồng.

khxh1.jpg

Quang cảnh làm việc của Hội đồng

khxh3.jpg

PGS.TS. Lâm Nhân – Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TP.HCM là ủy viên phản biện 1 (online)

khxh4.jpg

ThS. Hoàng Đình Cán – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là ủy viên phản biện 2

Sau thời gian thông báo đặt hàng, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiếp nhận và đưa ra Hội đồng tư vấn xem xét 11 đề xuất nhiệm vụ của 8 đơn vị:

- Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh đề xuất 02 nhiệm vụ: "Đánh giá tình hình hút thuốc lá điện tử, các yếu tố liên quan, và xây dựng mô hình can thiệp trên học sinh trung học phổ thông ở tỉnh Long An năm 2024-2025" và "Ðánh giá đặc điểm hành vi nguy cơ, tỷ lệ nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục và xây dựng mô hình can thiệp ở nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới tại Long An năm 2024-2025";

- Viện nghiên cứu Kinh tế phát triển, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đề xuất 01 nhiệm vụ: "Đánh giá thực trạng, tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Long An giai đoạn 2021 – 2025 và đề xuất các giải pháp phát triển giai đoạn 2026 – 2030";

- Bảo tàng – Thư viện tỉnh đề xuất 02 nhiệm vụ: "Nghiên cứu, đánh giá, xây dựng cơ sở dữ liệu và quảng bá di sản văn hóa phi vật thể trên nền tảng số ở tỉnh Long An" "Nhận diện, nghiên cứu, đánh giá xây dựng cơ sở dữ liệu và bảo tồn, phát huy di sản tư liệu ở tỉnh Long An";

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề xuất 01 nhiệm vụ: "Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trên địa bàn tỉnh Long An";

- Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất 01 nhiệm vụ: "Biên soạn Quyển Địa chí Long An theo quy chuẩn địa chí quốc gia Việt Nam";

- Trường Chính trị tỉnh Long An đề xuất 03 nhiệm vụ: "Thực trạng và giải pháp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông cơ sở trên địa bàn tỉnh Long An hiện nay"; "Thực trạng và giải pháp giữ gìn, phát huy hệ giá trị gia đình ở tỉnh Long An trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa""Thực trạng và giải pháp tiếp cận thông tin của người dân trong xây dựng xã hội số trên địa bàn tỉnh Long An";

- Thành ủy Tân An đề xuất 01 nhiệm vụ: "Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế và năng lực cạnh tranh sản xuất công nghiệp gắn với phát triển kinh tế tỉnh Long An theo hướng bền vững".

Hội đồng đã phân tích, thảo luận và cho ý kiến đối với từng đề xuất đặt hàng theo các nội dung quy định tại các Điều 13, Điều 14 Thông tư số 06/2023/TT-BKHCN ngày 25/5/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Thành viên hội đồng bỏ phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng về các nội dung trên. Tổng hợp kết quả đánh giá của Hội đồng được thể hiện tại Biên bản kiểm phiếu.

khxh6.jpgChủ tịch HĐ kết luận Hội nghị

Kết quả hội nghị là Hội đồng tư vấn đã thống nhất thực hiện 7/11 nhiệm vụ, trong đó 03 đề tài thuộc lĩnh vực văn hóa, 02 đề tài thuộc lĩnh vực chính trị, 01 đề tài thuộc lĩnh vực giáo dục và 01 đề tài thuộc lĩnh vực kinh tế đưa vào Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đề nghị UBND tỉnh phê duyệt đặt hàng bổ sung cho năm 2024 theo quy định./.

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC


Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1