image banner
Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2024
Lượt xem: 48

Theo Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 02/2017/TT-VPCP đề cập đến rà soát, đánh giá thủ tục hành chính là việc thống kê, tập hợp, phân tích, phát hiện để kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ những quy định về thủ tục hành chính không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp, không đáp ứng được các nguyên tắc quy định thủ tục hành chính tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung.

Ngày 26/01/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1002/QĐ-UBND ngày 26/01/2024 về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn tỉnh Long An.

Sở Khoa học và Công nghệ theo nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 1002/QĐ-UBND ngày 26/01/2024 đã chủ động xây dựng Kế hoạch số 282/KH-SKHCN ngày 22/02/2024 về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2024 (Đính kèm Kế hoạch số 282/KH-SKHCN ngày 22/02/2024)282_KH-SKHCN_RA SOAT- DANH GIA TTHC NAM 2024.pdf

Tập trung vào những nội dung: Rà soát, làm sạch dữ liệu TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết; Rà soát, cắt giảm đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước; Kiến nghị các sáng kiến cải cách, phương án đơn giản hóa TTHC nhằm cắt giảm chi phí tuân thủ cho cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện TTHC.

Hướng đến giảm chi phí về thời gian, kinh phí, giấy tờ của người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC và tiết kiệm chi phí của nhà nước trong việc giải quyết TTHC. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện TTHC. Góp phần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính năm 2024 của tỉnh nói chung và của Sở nói riêng./.

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1