image banner
Khắc phục tồn tại, hạn chế và giải pháp và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2024
Lượt xem: 132

Thực hiện văn bản số 302/UBND-THKSTTHC ngày 10/01/2024 của UBND tỉnh về việc nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, DVC theo thời gian thực trên môi trường điện tử.

Năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ xếp loại trung bình (05/17 sở ngành tỉnh) với số điểm 57,21 điểm. Trong đó, nhóm chỉ số cung cấp dịch vụ trực tuyến (tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, tỷ lệ thanh toán trực tuyến) và nhóm chỉ số số hóa hồ sơ thấp hoặc ở mức 0%.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ động xây dựng Kế hoạch số 166/KH-SKHCN ngày 26/01/2024 về việc khắc phục tồn tại, hạn chế và giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), dịch vụ công (DVC) theo thời gian thực trên môi trường điện tử năm 2024. 166_KH-SKHCN_KHAC PHUC TON TAI- HAN CHE VA GIAI PHAP NANG CAO BO CHI SO TRONG TTHC- DVC NAM 2024.pdf

Mục đích duy trì tỷ lệ các nhóm chỉ số công khai, minh bạch; nhóm chỉ số tiến độ giải quyết; nhóm chỉ số mức độ hài lòng. Đồng thời, khắc phục tồn tại, hạn chế và cải thiện tỷ lệ nhóm chỉ số cung cấp dịch vụ trực tuyến; nhóm chỉ số số hóa hồ sơ.

Bên cạnh đó, Sở đề ra những nội dung và giải pháp thực hiện năm 2024. Nhiệm vụ nổi bật là tập trung nâng cao tỷ lệ 02 nhóm chỉ số còn thấp hoặc ở mức 0% trong năm 2023: nhóm chỉ số cung cấp dịch vụ trực tuyến (tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, tỷ lệ thanh toán trực tuyến) và nhóm chỉ số số hóa hồ sơ.

Các phòng, đơn vị thuộc Sở và Cán bộ biệt phái tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh cùng nhau phấn đấu năm 2024 tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 100%; Riêng tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 30%. Góp phần thực hiện có hiệu quả công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính của tỉnh nói chung và của Sở nói riêng./.

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1