image banner
KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2024
Lượt xem: 134

Công tác cải cách hành chính (CCHC) mang ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói riêng và của đất nước nói chung.

Sở Khoa học và Công nghệ xác định công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ cần thực hiện liên tục với tầm quan trọng cao, cần tập trung ngay từ đầu năm; gắn kết chặt chẽ việc thực hiện CCHC với nhiệm vụ thường xuyên, công tác chuyển đổi số của cơ quan trong năm 2024.

Để chuẩn bị tốt cho công tác CCHC năm 2024, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch số 2153/KH-SKHCN ngày 26/12/2023 về việc Công tác cải cách hành chính năm 2024 (Đính kèm Kế hoạch) với 07 nhiệm vụ:

1. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính.

2. Cải cách thể chế.

3. Cải cách thủ tục hành chính.

4. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước.

5. Cải cách chế độ công vụ.

6. Cải cách tài chính công.

7. Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

Nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng thực thi công vụ, ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của công chức trong thực thi nhiệm vụ. Góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Trên cơ sở những nhiệm vụ trọng tâm trên, Sở đã cụ thể thành 28 nhiệm vụ cụ thể và triển khai đến các phòng, đơn vị trực thuộc nắm, thực hiện trong năm 2024. Qua đó, phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo trong thực hiện các nội dung CCHC, nhất là cải thiện nâng cao tỷ lệ các chỉ số liên quan đến các nội dung trọng tâm trong công tác CCHC: chuyển đổi số, kiểm soát thủ tục hành chính./.

Tải file kế hoạch tại đây: 2153_KH-SKHCN_KE HOACH CAI CACH HANH CHINH NAM 2024.pdf

PHHT (VPS)


Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1