image banner
Hội nghị Phổ biến, tuyên truyền đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, Đề án 06, chuyển đổi số và sinh hoạt pháp luật tháng 10/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ
Lượt xem: 67

Thực hiện văn bản số 7346/UBND-VHXH ngày 11/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 năm 2023; văn bản số 7616/UBND-VHXH ngày 21/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ công trực tuyến; văn bản số 7617/UBND-VHXH ngày 21/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Trên cơ sở đó, Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ động xây dựng Kế hoạch số 1684/KH-SKHCN ngày 27/10/2023 về việc Hội nghị phổ biến, tuyên truyền đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, Đề án 06, chuyển đổi số và sinh hoạt pháp luật tháng 10/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ.

Đề án 06 là Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đây là một phần quan trọng trong tổng thể Chương trình Chuyển đổi số quốc gia và công tác cải cách hành chính.

Ngày 30/10/2023, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị phổ biến, tuyên truyền đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, Đề án 06, chuyển đổi số và sinh hoạt pháp luật tháng 10/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ do Ông Võ Bửu Viết Cường - Phó Giám đốc Sở - Chủ trì với hơn 60 lượt công chức, viên chức và người lao động tham gia.

CCQC1.PNG

CCQC2.PNG

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị tổ chức thành công đó là nhờ sự quan tâm, hỗ trợ từ Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ và Công an tỉnh trong thực hiện triển khai các chuyên đề, cụ thể như sau:

Bà Trần Thị Trúc Liên - Phó Chánh Thanh tra (Sở Nội vụ): Phổ biến các chủ trương, quy định về cải cách hành chính (CCHC) của Trung ương, của tỉnh. Những nội dung chính của công tác CCHC; Thông tin về tình hình thực hiện công tác CCHC tại tỉnh thông qua đó cho ví dụ cụ thể về những địa phương, sở, ngành có cách làm hay, sáng tạo trong triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính cần học tập kinh nghiệm. Đồng thời, đánh giá cải cách hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ, định hướng nâng cao chỉ số cải cách hành chính đến cuối năm 2023.

CCCuc.PNG

Bà Trần Thị Trúc Liên - Phó Chánh Thanh tra (Sở Nội vụ): phổ biến về chuyên đề Cải cách hành chính

Tiếp theo Hội nghị, Bà Tăng Thị Ngọc Em - Trưởng phòng - Phòng Công nghệ thông tin và Bưu Chính - Viễn Thông (Sở Thông tin và Truyền thông): Phổ biến các chủ trương, quy định về chuyển đổi số của Trung ương, của tỉnh. Những nội dung chính của nhiệm vụ chuyển đổi số; Thông tin về tình hình thực hiện chuyển đổi số tại tỉnh thông qua đó cho cụ thể về những địa phương, sở, ngành có cách làm hay, sáng tạo trong triển khai thực hiện chuyển đổi số cần học tập kinh nghiệm. Bên cạnh đó, đánh giá thực hiện chuyển đổi số tại Sở Khoa học và Công nghệ, định hướng cần thực hiện trong thời gian tới.

em.PNG

Bà Tăng Thị Ngọc Em - Trưởng phòng - Phòng Công nghệ thông tin và Bưu Chính - Viễn Thông (Sở Thông tin và Truyền thông):

 phổ biến về chuyên đề Chuyển đổi số

Chuyên đề kế tiếp, Ông Phạm Minh Mộng - Phó trưởng phòng -Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh): Phổ biến các chủ trương, quy định về thực hiện Đề án 06 của Trung ương, của tỉnh. Những nội dung chính của Đề án 06; Thông tin về tình hình thực hiện Đề án 06 tại tỉnh thông qua đó cho ví dụ cụ thể về những địa phương, sở, ngành có cách làm hay, sáng tạo trong triển khai thực hiện tốt Đề án 06 cần học tập kinh nghiệm. Song song đó, đánh giá công tác thực hiện Đề án 06 tại Sở Khoa học và Công nghệ, định hướng hoàn thành các nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh, Tổ công tác triển khai Đề án 06 phân công.

mong.PNG

Ông Phạm Minh Mộng - Phó trưởng phòng -Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh):

 Phổ biến các chủ trương, quy định về thực hiện Đề án 06 của Trung ương, của tỉnh

Sau cùng, Bà Liêu Thụy Hoàng Phương - Chánh Văn phòng (Sở Khoa học và Công nghệ): phổ biến những nội dung trọng tâm Thông tư số 16/2023/TT-BKHCN ngày 09/8/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành khoa học và công nghệ trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực khoa học và công nghệ; Kế hoạch số 1865/KH-STTTT ngày 21/9/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc Tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới" trên địa bàn tỉnh; Quy định số 1162-QĐ/TU ngày 05/10/2023 của Tỉnh ủy về việc kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Kết thúc Hội nghị đồng chí Võ Bửu Viết Cường - Phó Giám đốc Sở gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ và Công an tỉnh đã sẵn sàng hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các báo cáo viên thực hiện công tác phổ biến, tuyên truyền góp phần lớn trong việc tổ chức thành công của Hội nghị.

Thông qua Hội nghị công chức, viên chức và người lao động hiểu rõ hơn những nội dung cần thực hiện góp phần nhỏ trong việc thúc đẩy phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, xã hội số và kinh tế số./.

HTrân - VPS

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1