image banner
Công khai thủ tục hành chính theo Quyết định 8610/QĐ-UBND ngày 22/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Lượt xem: 43

Thực hiện Quyết định số 8610/QĐ-UBND ngày 22/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục và phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ, năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An (Đính kèm).

8610_QĐ-UBND_SKHCN_QDCB MOI, SUA DOI BO SUNG, BAI BO.pdf  

8610_QĐ-UBND_PL1-DM 7MOI, 07BAIBO, 07SDBS.pdf

8610_QĐ-UBND_PL2-QTNB 07 MOI,07 SDBS.pdf

QĐ 1564-QĐ-BKHCN (CONG BO MOI, BAI BO).pdf

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong công tác giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) Sở Khoa học và Công nghệ công khai thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền của Sở Khoa học và Công nghệ đến Quý cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân, cụ thể như sau:

1. TTHC ban hành mới trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ: 07 TTHC.

- Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. (1.011818)

- Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước. (1.011820)

- Đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. (1.011819)

- Thủ tục công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu. (1.011812)

- Thủ tục hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu (1.011814)

- Thủ tục mua sáng chế, sáng kiến. (1.011815)

- Thủ tục hỗ trợ kinh phí hoặc mua công nghệ được tổ chức, cá nhân trong nước tạo ra từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ để sản xuất sản phẩm quốc gia, trọng điểm, chủ lực. (1.011816)

2. TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân: 07 TTHC.

- Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế. (2.002385)

- Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế. (2.002380)

- Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế. (2.002381)

- Thủ tục sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế. (2.002382)

- Thủ tục bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế. (2.002383)

- Thủ tục cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế. (2.002384)

- Thủ tục cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (đối với người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế). (2.002379).

3. TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ: 07 TTHC.

- Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. (1.004473)

- Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước. (1.004460)

- Đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. (1.004467)

- Thủ tục công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu. (1.002935)

- Thủ tục hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu. (2.001164)

- Thủ tục mua sáng chế, sáng kiến. (2.001148)

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước. (2.000112)

Với nội dung trên, Sở Khoa học và Công nghệ thông tin đến Quý cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân nắm biết, thực hiện.

Đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An có 55 Thủ tục hành chính được thực hiện tại Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An./.

HTrân - VPS


Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1