image banner
THÔNG TƯ SỐ 24/2023/TT-BKHCN NGÀY 29/12/2023 QUY ĐỊNH VIỆC KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG, SẢN PHẨM HÀNG HÓA TRONG SẢN XUẤT THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lượt xem: 33

Ngày 29/12/2023, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 24/2023/TT-BKHCN quy định việc kiểm tra Nhà nước về chất lượng, sản phẩm hàng hóa trong sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2024.

Để tuyên truyền, phổ biến sâu rộng giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong sản xuất, đảm bảo lợi ích cho người tiêu dùng. Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành văn bản số 237/SKHCN-TĐC ngày 06/02/2024 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 24/2023/TT-BKHCN ngày 29/12/2023 quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá trong sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thông tư số 24/2023/TT-BKHCN ngày 29/12/2023 gồm có V Chương, 15 Điều quy định về hình thức, nội dung, trình tự xử lý trong quá trình tổ chức thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Theo Thông tư, đối tượng kiểm tra là sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tại điểm p khoản 2 Điều 32 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 14 Điều 1 Nghị định 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa). Lò phản ứng hạt nhân, vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn, chất phóng xạ, thiết bị bức xạ không thuộc đối tượng kiểm tra theo quy định tại Thông tư này. Phương tiện, dụng cụ, trang thiết bị đo lường áp dụng theo quy định pháp luật về đo lường.

Thông tư số 24/2023/TT-BKHCN có hiệu lực thi hành thay thế Thông tư số 16/2012/TT-BKHCN ngày 27/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tải file tại đây: Thong tu 24_2023_TT_BKHCN_ngay29_12_2023638467779070086147.pdf

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1