image banner
THÔNG TƯ SỐ 01/2024/TT-BKHCN NGÀY 18/01/2024 CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUY ĐỊNH KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA LƯU THÔNG THỊ TRƯỜNG
Lượt xem: 62

Ngày 18 tháng 01 năm 2024, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 01/2024/TT-BKHCN quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường, có hiệu lực từ ngày 03/3/2024.

Để triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả trên địa bàn tỉnh Long An, Sở Khoa học và Công nghê đã ban hành văn bản số 321/SKHCN-TĐC ngày 28/02/2024 về việc triển khai thông tư số 01/2024/TT-BKHCN ngày 18/01/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá lưu thông trên thị trường đến các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thông tư số 01/2024/TT-BKHCN ngày 18/01/2024 gồm có 04 Chương, 15 Điều quy định về trình tự kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trườngViệt Nam: Công bố Quyết định kiểm tra trước khi tiến hành kiểm tra; Tiến hành kiểm tra các nội dung quy định tại Điều 6 Thông tư số 01/2024/TT-BKHCN; Lập biên bản kiểm tra; Trường hợp Đoàn kiểm tra có lấy mẫu hàng hóa thì thực hiện theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 01/2024/TT-BKHCN; Xử lý, kiến nghị kết quả kiểm tra chất lượng hàng hóa theo quy định tại Điều 10 Thông tư 01/2024/TT-BKHCN; Báo cáo cơ quan kiểm tra về kết quả kiểm tra,…

Ngoài ra, Thông tư còn quy định các cơ quan kiểm tra tại địa phương theo lĩnh vực quản lý định kỳ báo cáo tình hình, kết quả kiểm tra chất lượng hàng hoá lưu thông trên thị trường (theo mẫu số 15a/KTCL tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 13/2021/TT-BKHCN ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ khoa học và Công nghệ quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 20 tháng 12 hằng năm để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thông tư số 01/2024/TT-BKHCN có hiệu lực thi hành thay thế các thông tư trước đó như: Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường; Thông tư số 12/2017/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường./.

Tải file tại đây: TT 01-2024-TTBKHCN Quy dinh kiem tra chat luong hoang hoa638467780743954261.pdf

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1