image banner
Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Khoa học và Công nghệ năm 2024
Lượt xem: 34

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2020; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP; Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 15/01/2024 của UBND tỉnh về việc kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Long An năm 2024.

Trên cơ sở đó, Sở Khoa học và Công nghệ chủ động xây dựng kế hoạch số 172/KH-SKHCN ngày 26/01/2024 về việc kiểm tra, rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Khoa học và Công nghệ năm 2024. 172_KH-SKHCN_ KIEM TRA- RA SOAT- HE THONG HOA VB QPPL NAM 2024638467775522886692.pdf

Với mục đích nhằm kịp thời phát hiện những nội dung trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với văn bản QPPL hiện hành, kịp thời kiến nghị Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới thay thế, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Qua đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL theo quy định của pháp luật hoặc khi có phản ánh, kiến nghị của cá nhân, cơ quan, tổ chức, đảm bảo không bỏ sót văn bản thuộc trách nhiệm kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa.

Đồng thời, tăng cường vai trò, trách nhiệm của các phòng, đơn vị thuộc Sở trong công tác xây dựng, rà soát, kiểm tra văn bản QPPL.

Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL phải được tiến hành thường xuyên, kịp thời, công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục của pháp luật; Đảm bảo 100% văn bản QPPL của HĐND, UBND ban hành thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ được thực hiện kiểm tra, rà soát theo quy định.

Kế hoạch xây dựng với 03 nội dung thực hiện gồm:

1. Tự kiểm tra văn bản.

2. Rà soát văn bản QPPL.

3. Hệ thống hóa VB QPPL kỳ 2019 - 2023./.

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1