image banner
Tập huấn “ Điểu tra Tiềm lực khoa học và công nghệ của các tổ chức Khoa học và công nghệ năm 2019”
Lượt xem: 27

Nhằm mục đích thu thập thông tin về nguồn nhân lực, tài chính, cơ sở hạ tầng và các tiềm lực khoa học và công nghệ khác của các tổ chức nghiên cứu và phát triển, các trường đại học, các tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ để phục vụ cho việc đánh giá, xây dựng chính sách, chiến lược, kế hoạch khoa học và công nghệ.

Sáng ngày 12/6/2019 tại thành phố Hồ Chí Minh, Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia (thuộc Bộ Khoa học và công nghệ) tổ chức tập huấn " Điểu tra Tiềm lực khoa học và công nghệ của các tổ chức khoa học và công nghệ năm 2019".

ok1.jpg 

Ông Trần Đắc Hiến-Cục trưởng Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia

Tham dự và chỉ đạo lớp tập huấn có  ông Trần Đắc Hiến - Cục trưởng Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia và cán bộ, công chức, viên chức đến từ Sở Khoa học và công nghệ các tỉnh, thành phố, các viện nghiên cứu,… có liên quan đến công tác "Điều tra Tiềm lực khoa học và công nghệ của các tổ chức khoa học và công nghệnăm 2019. 

Điều tra Tiềm lực khoa học và công nghệ của các tổ chức KH&CN năm 2019 là cuộc điều tra thuộc chương trình điều tra thống kê quốc gia được thực hiện theo Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ. Cuộc điều tra này sẽ được tiến hành từ ngày 01/7/2019 đến 31/7/2019 theo phương án được kèm theo quyết định số 1335/QĐ-BKHCN ngày 24/5/2019 của Bộ khoa học và công nghệ.

 ok2.jpg

Bà Nguyễn Minh Ngọc-Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN

Theo đó, tại hội thảo các đại biểu được nghe phổ biến về cơ sở pháp lý, nội dung cũng như mục đích, ý nghĩa của cuộc điều tra, phương án điều tra, hướng dẫn điền phiếu điều tra và giải đáp các thắc mắc liên quan đến việc điền phiếu, kiểm tra số liệu và báo cáo số liệu điều tra. Cuộc điều tra tiềm lực Khoa học và công nghệ sử dụng 3 mẫu phiếu áp dụng cho 03 đối tượng điều tra cụ thể: Mẫu số 01 áp dụng cho các tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; mẫu số 02 áp dụng cho các trường đại học, học viện, trường cao đẳng; mẫu số 03 áp dụng cho các tổ chức dịch vụ Khoa học và công nghệ.

ok3.jpg 

Quanh cảnh lớp tập huấn

Các chỉ tiêu thu thập trong cuộc điều tra được xác định là khó và gặp nhiều vướng mắc trong quá trình thu thập thông tin nên được các đại biểu quan tâm đưa vào thảo luận.

Kết quả cuộc điều tra là cơ sở khoa học để tổng hợp, so sánh, đánh giá nguồn lực về hoạt động khoa học và công nghệ của tỉnh, phục vụ cho định hướng quy hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong giai đoạn tiếp theo trên phạm vi toàn quốc và trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, để bảo đảm thống nhất về nội dung trong quá trình triển khai báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ theo Thông tư mới ban hành số 15/2018/TT-BKHCN ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (thay thế Thông tư số 25/2015/TT-BKHCN ngày 26/11/2015, Thông tư số 26/2015/TT-BKHCN ngày 26/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về KH&CN) do đó nội dung này đượcghép vào chương trình tập huấn nêu trên. Báo cáo viên của Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia giới thiệu thêm phần mềm chế độ Báo cáo thống kê ngành Khoa học và công nghệ theo Thông tư số 15/2018/TT-BKHCN và cho biết kết quả thống kê ngành KH&CN năm 2019 có 54/63 tỉnh thành  và 11/37 Bộ ngành thực hiện. Trong đó còn có rất nhiều đơn vị thực hiện chế độ báo cáo thống kê chưa đúng đối tượng điều tra dẫn đến kết quả báo cáo chưa chính xác. Qua đó, báo cáo viên hướng dẫn thêm về phương án điều tra, điền phiếu điều tra và giải đáp các thắc mắc liên quan đến việc điền phiếu, kiểm tra số liệu và báo cáo số liệu sao cho kết quả báo cáo có độ chính xác cao.

 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1