image banner
TẬP HUẤN ĐIỀU TRA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ, ĐIỀU TRA TIỀM LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2024
Lượt xem: 73
0:00 / 0:00
Giọng nữ Ngọc Hoa

Sáng ngày 28/5/2025, tại Hà Nội, Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia đã tổ chức lớp tập huấn điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, điều tra tiềm lực khoa học và công nghệ năm 2024.

Đến dự lớp tập huấn có ông Trần Đắc Hiến- Cục trưởng Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia và các đại biểu đến từ các bộ, ngành, các Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

      
Anh-tin-bai

Ông Trần Đắc Hiến - Cục trưởng Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia phát biểu khai mạc

Nội dung tập huấn gồm giới thiệu phương án điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2024; phương án điều tra tiềm lực khoa học và phát triển công nghệ năm 2024; Hướng dẫn về thủ tục và định mức thanh toán phiếu điều tra; Hướng dẫn phần mềm điều tra trực tuyến; Trao đổi các nội dung về hoạt động thống kê khoa học và công nghệ; Trao đổi thảo luận.

Thông qua Lớp tập huấn đã góp phần giúp các học viên nâng cao nhận thức về công tác thống kê khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo, tầm quan trọng đặc biệt của hoạt động này đối với công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, xây dựng chiến lược và chính sách phát triển khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo. Dữ liệu thống kê khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo thu thập nhằm đáp ứng các yêu cầu: Đánh giá thực trạng, phân tích xu hướng thay đổi, xây dựng kế hoạch, chiến lược về nghiên cứu và phát triển trên phạm vi cả nước, theo các Bộ, ngành cũng như các địa phương; Đánh giá kết quả thực hiện các chính sách về phát triển khoa học và công nghệ, Luật Khoa học và Công nghệ, các kế hoạch, chương trình về nghiên cứu và phát triển. Phục vụ so sánh quốc tế về các chỉ tiêu thống kê nghiên cứu và phát triển; Xây dựng cơ sở dữ liệu về nghiên cứu và phát triển của Việt Nam phục vụ các phân tích chuyên sâu và làm tiền đề cho các cuộc điều tra của các năm tiếp theo. (đối vối điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ) và Đánh giá hiện trạng tiềm lực khoa học và công nghệ của các tổ chức khoa học và công nghệ; có cơ sở xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ trên phạm vi cả nước, của các Bộ, ngành và địa phương; Đánh giá kết quả thực hiện các chính sách về phát triển khoa học và công nghệ, Luật Khoa học và Công nghệ. Phục vụ so sánh quốc tế các chỉ tiêu thống kê về khoa học và công nghệ; Xây dựng cơ sở dữ liệu về tiềm lực khoa học và công nghệ của Việt Nam phục vụ các phân tích chuyên sâu và làm tiền đề cho các cuộc điều tra của các năm tiếp theo (đối vối điều tra tiềm lực khoa học và phát triển công nghệ)./.

Phòng Quản lý Công nghệ

Ngô Thanh Vũ
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1