image banner
HỘI NGHỊ TUYỂN CHỌN NHIỆM VỤ KHOA HỌC “THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP GIỮ GÌN, PHÁT HUY HỆ GIÁ TRỊ GIA ĐÌNH Ở TỈNH LONG AN HIỆN NAY”
Lượt xem: 20

Ngày 4 tháng 7 năm 2024, tại phòng họp lầu 3, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị  tuyển chọn đơn vị chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2024 “Thực trạng và giải pháp giữ gìn, phát huy hệ giá trị gia đình ở tỉnh Long An hiện nay.

Gia đình là tế bào của xã hội, là môi trường quan trọng để hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người. Trong xã hội từ trước đến nay, nhiều gia đình đang kế thừa và phát huy những giá trị tốt đẹp của gia đình truyền thống kết hợp với các giá trị mới. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả mà chính quyền và nhân dân đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế ảnh hưởng đến việc gìn giữ và phát huy hệ giá trị gia đình trong thời gian qua do có nhiều yếu tố tác động.

Trước tình hình đó, Trường Chính trị tỉnh Long An đã đề xuất đặt hàng cho Sở Khoa học và Công nghệ tuyển chọn đơn vị, cá nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu đánh giá thực trạng và giải pháp giữ gìn, phát huy hệ giá trị gia đình tại địa phương như một nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Kết quả thông báo có Trường Chính trị tỉnh Long An tham gia tuyển chọn.

Anh-tin-bai

Quang cảnh buổi họp xét duyệt

Anh-tin-bai

Ban chủ nhiệm đề tài

Hội đồng được thành lập theo Quyết định s113/QĐ-SKHCN ngày 3/6/2024 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Long An. Theo đó ThS. Nguyễn Minh Hải – GĐ Sở KH&CN là Chủ tịch Hội đồng, ThS. Hồ Thị Diệp Thúy – PGĐ Sở KH&CN là PCT Hội đồng, PGS.TS. Lâm Nhân – Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TP.HCM là ủy viên phản biện 1, CN. Huỳnh Văn Thanh – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là ủy viên phản biện 2 và đại diện lãnh đạo các sở: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài Chính, Lao động, Thương binh và Xã hội là thành viên Hội đồng.

Anh-tin-bai

 ThS. Nguyễn Minh Hải – GĐ Sở KH&CN Chủ tịch Hội đồng (trái)

Anh-tin-bai

PGS.TS. Lâm Nhân – Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TP.HCM là ủy viên phản biện 1

Anh-tin-bai

CN. Huỳnh Văn Thanh – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là ủy viên phản biện 2

Mục tiêu của đề tài là: Làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận và tình hình thực tiễn hiện nay về hệ giá trị gia đình và công tác xây dựng gia đình hiện nay, trên cơ sở đó xác định phương hướng và đề xuất một số giải pháp nhằm tặng cường vai trò của gia đình và hiệu quả công tác xây dựng gia đình mới ở Long An hiện nay, góp phần vào thực hiện hiệu quả “Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030” của Chính phủ.

Anh-tin-bai

Hội đồng tuyển chọn làm việc

Sản phẩm của đề tài dự kiến bao gồm:

- Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài.

- Báo cáo kết quả điều tra xã hội học.

- Báo cáo thực trạng hệ giá trị gia đình ở tỉnh Long An.

- Báo cáo nhận diện yếu tố tác động đến hệ giá trị gia đình.

- Báo cáo đề xuất các nhóm giải pháp.

- Báo cáo kiến nghị, khuyến nghị đến các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Kỷ yếu hội thảo khoa học

- 01 bài báo khoa học.

Hội đồng đã bỏ phiếu và chấm điểm cho đơn vị tham gia tuyển chọn đạt 87,5/100 điểm. Theo quy định hồ sơ dự tuyển được đánh giá đạt khi có điểm trung bình từ 70/100 điểm trở lên.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và quy định tại Thông tư số 20/2023/TT-BKHCN ngày 12/10/2023 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước, Hội đồng kiến nghị tổ chức, cá nhân sau đây trúng tuyển chủ trì đề tài nêu trên:

Tên tổ chức: Trường Chính trị tỉnh Long An

Họ và tên cá nhân chủ nhiệm: ThS. Huỳnh Minh Khởi

Trường Chính trị tỉnh Long An có trách nhiệm hoàn chỉnh Thuyết minh theo góp ý của các thành viên Hội đồng và lập lại dự toán kinh phí chi tiết, nộp lại cho Sở Khoa học và Công nghệ để triển khai thực hiện.

Kết quả của đề tài sẽ góp phần triển khai thành công Quyết định số 2174/QĐ-UBND ngày 15/3/2022 của UBND tỉnh Long An về việc thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Long An./.

Huỳnh Trung Hòa
Tin khác
1 2 
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1