image banner
HỘI NGHỊ TUYỂN CHỌN NHIỆM VỤ KHOA HỌC “KHẢO SÁT MÔI TRƯỜNG SINH THÁI VÀ THỬ NGHIỆM NUÔI THƯƠNG PHẨM TRONG ĐIỀU KIỆN BÁN TỰ NHIÊN NHẰM BẢO TỒN NGUỒN LỢI CÁ LIA THIA ĐỒNG (BETTA SP.) TẠI HUYỆN ĐỨC HUỆ, TỈNH LONG AN”
Lượt xem: 61

Ngày 17 tháng 5 năm 2024, tại phòng họp lầu 3, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị  tuyển chọn đơn vị chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học năm 2024 “Khảo sát môi trường sinh thái và thử nghiệm nuôi thương phẩm trong điều kiện bán tự nhiên nhằm bảo tồn nguồn lợi cá lia thia đồng (Betta sp.) tại huyện Đức Huệ, tỉnh Long An”.

Cá lia thia đồng là loại bản địa sống chủ yếu vùng Đức Huệ, tỉnh Long An. Trước đây ngoài tự nhiên có rất nhiều cá lia thia, nhưng do nhu cầu khai thác quá mức để tiêu dùng nên sản lượng ngày càng giảm, không đủ đáp ứng nhu cầu thị trường hiện tại và tương lai.

Trước tình hình đó, UBND huyện Đức Huệ đã đặt hàng cho Sở Khoa học và Công nghệ tuyển chọn đơn vị, cá nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khai thác và bảo tồn nguồn cá quý này bền vững tại địa phương như một nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Kết quả thông báo có Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Đức Huệ phối hợp với Khoa Thủy sản-Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tham gia tuyển chọn.

Anh-tin-bai

Quang cảnh buổi họp xét duyệt

Anh-tin-bai

Ban chủ nhiệm đề tài

Hội đồng được thành lập theo Quyết định s59/QĐ-SKHCN ngày 01/04/2024 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Long An. Theo đó ThS. Nguyễn Minh Hải – GĐ Sở KH&CN là Chủ tịch Hội đồng, CN. Nguyễn Văn Suôn – PCT UBND huyện Đức Huệ là PCT Hội đồng, PGS.TS. Phạm Thanh Liêm – Trưởng Khoa Công nghệ nuôi trồng thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ là ủy viên phản biện 1, TS. Hồ Mỹ Hạnh – Trưởng Khoa công nghệ thủy sản, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ là ủy viên phản biện 2 và đại diện lãnh đạo, Sở Tài Chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là thành viên Hội đồng.

Anh-tin-bai

 ThS. Nguyễn Minh Hải – GĐ Sở KH&CN Chủ tịch Hội đồng

Anh-tin-bai

PGS.TS. Phạm Thanh Liêm – Trưởng Khoa Công nghệ nuôi trồng thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ là ủy viên phản biện 1

Anh-tin-bai

TS. Hồ Mỹ Hạnh – Trưởng Khoa công nghệ thủy sản, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ là ủy viên phản biện 2

Mục tiêu của đề tài là:

- Nghiên cứu đặc điểm phân bố và điều kiện sống thích hợp của cá lia thia đồng;

- Đánh giá nguồn lợi cá lia thia đồng trên địa bàn huyện Đức Huệ, tỉnh Long An;

- Xây dựng mô hình bảo tồn và khai thác, chăm sóc cá lia thia đồng trong điều kiện thực tế ở địa phương (bán tự nhiên).

Anh-tin-bai

ThS. Lê Thế Lương, giảng viên Đại học Nông Lâm TP.HCM – Ban chủ nhiệm

Sản phẩm của đề tài dự kiến bao gồm: Báo cáo mô tả đặc điểm môi trường vùng phân bố cá lia thia đồng sinh sống; Phương pháp và quy trình thuần dưỡng cá lia thia đồng; Cơ sở dữ liệu khoa học về sự thích nghi của cá lia thia với sinh cảnh và loại thức ăn trong điều kiện nuôi bán tự nhiên; Báo cáo phân tích kết quả các mô hình nuôi thương phẩm, đưa ra phương pháp chăm sóc và mô hình nuôi tối ưu nhất có thể áp dụng tại địa phương; Sổ tay hướng dẫn quy trình thuần dưỡng và chăm sóc cá lia thia đồng bán tự nhiên và 01 bài báo khoa học về kết quả nghiên cứu.

Hội đồng đã bỏ phiếu và chấm điểm cho đơn vị tham gia tuyển chọn đạt 77,8/100 điểm. Theo quy định hồ sơ dự tuyển được đánh giá đạt khi có điểm trung bình từ 70/100 điểm trở lên và được ít nhất 2/3 thành viên Hội đồng có mặt đánh giá tổng mức kinh phí phù hợp với các sản phẩm của nhiệm vụ.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và quy định tại Thông tư số 20/2023/TT-BKHCN ngày 12/10/2023 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước, Hội đồng kiến nghị tổ chức, cá nhân sau đây trúng tuyển chủ trì đề tài nêu trên:

- Tên tổ chức: Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Đức Huệ

- Họ và tên cá nhân chủ nhiệm: KS. Bùi Văn Tín

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Đức Huệ có trách nhiệm hoàn chỉnh Thuyết minh theo góp ý của các thành viên Hội đồng và lập lại dự toán kinh phí chi tiết, nộp lại cho Sở Khoa học và Công nghệ để triển khai thực hiện./.

Huỳnh Trung Hòa
Tin khác
1 2 
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1