image banner
HỘI NGHỊ TUYỂN CHỌN NHIỆM VỤ KHOA HỌC “BIÊN SOẠN QUYỂN ĐỊA CHÍ LONG AN THEO QUY CHUẨN ĐỊA CHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM”
Lượt xem: 122

Ngày 24 tháng 5 năm 2024, tại phòng họp lầu 3, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị  tuyển chọn đơn vị chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2024 “Biên soạn Quyển Địa chí Long An theo quy chuẩn địa chí quốc gia Việt Nam”.

Ngày 22/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 2079/QĐ-TTg phê duyệt và giao cho Đại học Quốc gia Hà Nội chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia đặc biệt xây dựng bộ Địa chí Quốc gia Việt Nam (gọi tắt là Quốc chí). Theo kinh nghiệm có tính phổ biến trên thế giới thì xây dựng địa chí quốc gia, nội dung chủ yếu, cốt lõi và quan trọng hàng đầu là phải xây dựng cho bằng được bộ địa chí thống nhất của tất cả các địa phương (cấp địa phương cao nhất) trong toàn quốc và cập nhật đến thời điểm xây dựng địa chí. Ở Việt Nam cấp địa phương cao nhất là các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương gồm 63 đơn vị. Hiện nay cả nước đã có trên 60% số đơn vị địa phương xây dựng được địa chí, nhưng không theo mẫu thống nhất và chất lượng chuyên môn khác nhau; còn gần 40% số đơn vị địa phương, mặc dù có địa phương đã triển khai xây dựng địa chí nhưng không thành công, có địa phương dù nhận thấy vô cùng bức thiết nhưng không chuẩn bị được nguồn lực để triển khai xây dựng địa chí. Trong yêu cầu và bối cảnh như vậy, việc biên soạn địa chí Long An theo chuẩn địa chí Quốc gia Việt Nam là rất cần thiết.

Trước tình hình đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đặt hàng cho Sở Khoa học và Công nghệ tuyển chọn đơn vị, cá nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu biên soạn quyển địa chí Long An theo quy chuẩn địa chí quốc gia Việt Nam tại địa phương như một nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Kết quả thông báo có Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tham gia tuyển chọn.

Anh-tin-bai

Quang cảnh buổi họp xét duyệt

Anh-tin-bai

Ban chủ nhiệm đề tài

Hội đồng được thành lập theo Quyết định s98/QĐ-SKHCN ngày 22/05/2024 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Long An. Theo đó ThS. Nguyễn Minh Hải – GĐ Sở KH&CN là Chủ tịch Hội đồng, ThS. Hồ Thị Diệp Thúy – PGĐ Sở KH&CN là PCT Hội đồng, PGS.TS. Lâm Nhân – Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa là ủy viên phản biện 1, TS. Mai Văn Nhiều – PCT Thường trực HĐND tỉnh Long An là ủy viên phản biện 2 và đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tài Chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là thành viên Hội đồng.

Anh-tin-bai

 ThS. Nguyễn Minh Hải – GĐ Sở KH&CN Chủ tịch Hội đồng

Anh-tin-bai

PGS.TS. Lâm Nhân – Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa là ủy viên phản biện

Anh-tin-bai

Các ủy viên Hội đồng

Mục tiêu của đề tài là: Địa chí Long An được xây dựng theo hướng đặc trưng nổi bật về lịch sử, vùng đất, con người, văn hóa Long An với các nội dung cụ thể như:

1) Địa lý và Lịch sử liên quan đến địa lý hành chính, điều kiện tự nhiên, dân cư, dân số, lịch sử Long An từ khởi nguồn đến hiện nay, biên niên sự kiện lịch sử, các nhân vật lịch sử văn hóa (nhân vật chí), các di tích và di vật lịch sử văn hóa...

2) Kinh tế-xã hội đề cập đến các hoạt động và thành tựu kinh tế - xã hội như nông nghiệp, lâm – ngư nghiệp, công nghiệp, thương mại và dịch vụ, tài chính - ngân hàng, giao thông, bưu điện, du lịch, hệ thống chính trị, tổ chức xã hội, an ninh quốc phòng, khoa học công nghệ, thể dục - thể thao, y tế, giáo dục...

3) Văn hóa đề cập các nội dung như vùng đất và con người Long An, ẩm thực, nhà ở và đi lại, tín ngưỡng và tôn giáo, nghi lễ, phong tục tập quán và lễ hội, di sản kiến trúc, làng nghề và nông ngư cụ, văn học, nghệ thuật, trò chơi dân gia và thú tiêu kiển của người lớn, truyền thông và xuất bản,..

Anh-tin-bai

Toàn cảnh làm việc của Hội đồng

Sản phẩm của đề tài dự kiến bao gồm: Bản thảo dưới dạng báo cáo khoa học toàn bộ kết quả nghiên cứu của công trình gồm 3 Quyển khoản 2.000 trang A4 (theo đề cương được phê duyệt) được Hội đồng nghiệm thu thông qua; Bản số sản phẩm của công trình dưới dạng file pdf (bao gồm cả hình ảnh, bảng, biểu đồ, sơ đồ,..) và 01 bài báo khoa học về kết quả nghiên cứu.

Hội đồng đã bỏ phiếu và chấm điểm cho đơn vị tham gia tuyển chọn đạt 87,27/100 điểm. Theo quy định hồ sơ dự tuyển được đánh giá đạt khi có điểm trung bình từ 70/100 điểm trở lên và được ít nhất 2/3 thành viên Hội đồng có mặt đánh giá tổng mức kinh phí phù hợp với các sản phẩm của nhiệm vụ.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và quy định tại Thông tư số 20/2023/TT-BKHCN ngày 12/10/2023 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước, Hội đồng kiến nghị tổ chức, cá nhân sau đây trúng tuyển chủ trì đề tài nêu trên:

- Tên tổ chức: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

- Họ và tên cá nhân chủ nhiệm: PGS.TS. Ngô Thị Phương Lan

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm hoàn chỉnh Thuyết minh theo góp ý của các thành viên Hội đồng và lập lại dự toán kinh phí chi tiết, nộp lại cho Sở Khoa học và Công nghệ để triển khai thực hiện./.

Huỳnh Trung Hòa
Tin khác
1 2 
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1