image banner
HỘI NGHỊ TƯ VẤN XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH ĐỀ XUẤT VÀO KẾ HOẠCH NĂM 2025 LĨNH VỰC KHOA HỌC XÃ HỘI - KINH TẾ
Lượt xem: 48

Thực hiện theo Thông tư 06/2023/TT-BKHCN ngày 25/5/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước, ngày 28/06/2024, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị Tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đề xuất vào Kế hoạch thực hiện năm 2025 thuộc lĩnh vực khoa học xã hội– kinh tế.

Anh-tin-bai

ThS. Hồ Thị Diệp Thúy – PGĐ Sở KH&CN là Phó Chủ tịch Hội đồng

Hội đồng được thành lập theo Quyết định s128/QĐ-SKHCN ngày 13/06/2024 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Long An. Theo đó, ThS. Nguyễn Minh Hải – GĐ Sở Khoa học và Công nghệ là Chủ tịch Hội đồng, ThS. Hồ Thị Diệp Thúy – PGĐ Sở KH&CN là Phó Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS. Quan Minh Nhựt – Trưởng Khoa Kinh tế học – Trường Kinh tế - Trường Đại học Cần Thơ là ủy viên phản biện 1, CN. Huỳnh Quốc Việt – Phó Trưởng Ban Kinh tế – Ngân sách, HĐND tỉnh là ủy viên phản biện 2 và đại diện lãnh đạo các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư là thành viên Hội đồng.

Anh-tin-bai

Quang cảnh làm việc của Hội đồng

Anh-tin-bai

PGS.TS. Quan Minh Nhựt – Trưởng Khoa Kinh tế học – Trường Kinh tế - Trường Đại học Cần Thơ là ủy viên phản biện 1

Anh-tin-bai

CN. Huỳnh Quốc Việt – Phó Trưởng Ban Kinh tế – Ngân sách, HĐND tỉnh là ủy viên phản biện 2

Sau thời gian thông báo đặt hàng, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiếp nhận và đưa ra Hội đồng tư vấn xem xét 4 đề xuất nhiệm vụ của 4 đơn vị:

- Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ đề xuất nhiệm vụ: Phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng vùng biên giới trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở tỉnh Long An hiện nay”;

- Trường Đại học Kinh tế - Luật TP. HCM đề xuất nhiệm vụ: “Nâng cấp chuỗi giá trị thanh long ở tỉnh Long An gắn với ứng dụng kinh tế tuần hoàn”;

- Sở Nông nghiệp và PTNT đề xuất nhiệm vụ: “Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển bền vững các mô hình sản xuất lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với Đề án “Phát triển 1 triệu héc-ta lúa chất lượng cao và phát thải thấp với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Long An;

- Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh đề xuất nhiệm vụ: Phương hướng, giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu và hội nhập quốc tế tỉnh Long An”;

Hội đồng đã phân tích, thảo luận và cho ý kiến đối với từng đề xuất đặt hàng theo các nội dung quy định tại các Điều 13, Điều 14 Thông tư số 06/2023/TT-BKHCN ngày 25/5/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Thành viên hội đồng bỏ phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng về các nội dung trên. Tổng hợp kết quả đánh giá của Hội đồng được thể hiện tại Biên bản kiểm phiếu.

Kết quả hội nghị là Hội đồng tư vấn đã thống nhất thực hiện 3/4 nhiệm vụ (nhiệm vụ Phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng vùng biên giới trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở tỉnh Long An hiện nay” có nội dung trùng lắp với Đề án đang triển khai theo Quyết định số 3229/QĐ-UBND ngày 16/4/2021của UBND tỉnh) đưa vào Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đề nghị UBND tỉnh phê duyệt đặt hàng cho năm 2025 theo quy định./.

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC

Huỳnh Trung Hòa
Tin khác
1 2 
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1